ÜYELERİMİZİN VE ZİYARETÇİLERİMİZİN SİTEMİZE DOSYA VE DÖKÜMAN EKLEMESİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR. AYRICA İSTEYEN ÜYELERİMİZ SİTEMİZDE MODERATÖR OLABİLİRLER . TEŞEKKÜRLER...
Content Top

Hukuki desteklerinden ötürü Karakum Avukatlık Bürosunun kurucusu Av. Mustafa KARAKUM 'a şükranlarımı sunarım. TEŞEKKÜRLER...
Gönder 
 
Değerlendir:
  • 1 Oy - 5 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
10 sınıf coğrafya dersi test soruları örnekleri
Yazar Mesaj
daisy Çevrimdışı
Moderator
*****

Mesajlar: 2,010
Üyelik Tarihi: Aug 2010
Rep Puanı: 66
Mesaj: #1
10 sınıf coğrafya dersi test soruları örnekleri
TOPRAK OLUŞUMU İLE İLGİLİ :Soru 1. Ilıman iklim kuşağındaki ormanların alt kısımlarında humus bakımından zengin topraklar aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kahverengi orman toprakları

B) Podzollar

C) Step toprakları

D) Lateritler

E) Tundra toprakları


Soru 2. Türkiye’de çok çeşitli toprak tipleri görülmektedir. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Arazinin engebeli olması

B) Erozyonun çok etkili olması

C) Heyelanların sık görülmesi

D) Çeşitli iklim tiplerinin görülmesi

E) Doğal bitki örtüsünün çok çeşitli olması


Soru 3. Laterit topraklar, dönenceler arası kuşağın sıcak ve nemli bölgelerin toprağıdır. Bu bölgelerin bitki örtüsünün gür olmasına rağmen humus miktarı bakımından zayıftır.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?A) Kimyasal çözülmenin az olması

B) Fiziksel çözülmenin fazla olması

C) Yıllık sıcaklık farklarının az olması

D) Yağış miktarı fazla olduğundan dolayı toprakların fazla yıkanması

E) Akarsuların debilerinin yüksek olmasıSoru 4. Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerde kalkerli kayaçların üzerinde oluşan topraklar aşağıdakilerden hangisidir?


A) Laterit

B) Podzol

C) Tundra

D) Çernezyom

E) Terra-Rossa


Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi kayaçların çözülmesi üzerinde etkili değildir?


A) Nem

B) Kayaçların yapısı

C) Sıcaklık

D) Humus

E) BitkilerSoru 6 Alüvyonlar , morenler ve lösler taşınmış topraklardır. Aşağıdakilerden hangisi taşınmış toprakların ortak özelliğidir?


A) Fazla yıkanmış topraklardır

B) Geçirimsiz topraklardır

C) Karbonatlı topraklardır

D) İnce taneli topraklardır

E) Verimli topraklardır

Soru 7 Aşağıdaki şıklarda yazılı topraklardan hangisi Türkiye’de yaygın olarak görülen topraklardandır?


A) Laterit- Kahverengi orman toprağı

B) Terra Rossa –Step

C) Podzol –Çöl toprağı

D) Podzol-laterit

E) Çernezyom-Tundra


Soru 8 Kimyasal çözülme bol yağışlı iklim bölgelerinde görülen bir toprak oluşum şeklidir?

Aşağıdaki yerlerden hangisinde kimyasal çözülme diğerlerine göre daha şiddetli olması gerekir?


A) Sinop

B) Konya

C) Rize

D) Tokat

E) EskişehirSoru 9 Kolalüvyal topraklar; yükseklerden taşınan materyallerin yamaç eteklerinde birikmesi ile oluşan topraklardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kolalüvyal toprakların özelliklerinden birisi değildir?


A) Erozyon etkisiyle oluşurlar

B) Köşeli ve iri malzemelerden oluşurlar

C) Horizonları gelişmemiştir

D) Delta ovalarında oluşurlar

E) Yapısı daha çok ana kayanın özelliğine bağlıdır


Soru 10 Kayaçların mekanik çözülmesi çöllerde çok etkilidir.
Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Yer şekillerinin engebesiz olması

B) Rüzgâr erozyonunun yaygın olması

C) Akarsu ağının seyrek olması

D) Yağış miktarının az olması

E) Bitki örtüsünün olmaması


Soru 11 Türkiye’nin bazı bölümlerinde podzol topraklar yer almaktadır.Aşağıdaki bölümlerden hangisinde bu topraklar geniş yer tutar?

A) Batı Karadeniz

B) Kıyı Ege

C) Yukarı Kızılırmak

D) Orta Fırat

E) Ergene


Soru 12 Mekanik çözülme yıllık ve günlük sıcaklık farklarının fazla olduğu yerlerde etkili olmaktadır.

Buna göre aşağıda belirtilen yerlerden hangisin¬de bu çözülme şekli daha fazla görülür?


A) 60° enlemleri civarı

B) Ekvator çevresi

C) Kutuplar ve çevresi

D) 30° enlemleri civarı

E) Orta kuşak karalarının batı kıyıları
Soru 13 Topraklar oluşumlarına göre taşınmış ve yerli topraklar olarak iki büyük gruba ayrılır¬lar.

Taşınmış topraklara ait olmayan bilgi aşağıdaki¬lerden hangisidir?


A) Alüvyon - moren - lös gibi isimler alırlar.

B) Oluşumlarında iklim önemli bir etkendir.

C) Taşınmış toprakların kalınlıkları bazen birkaç
yüz metreyi geçebilir.

D) Taşınmış topraklar genellikle verimlidir.

E) Taşınmış toprakları akarsular, rüzgarlar, buzullar gibi dış etkenler oluşturur

Soru 14 Aşağıdakilerden hangisi kimyasal çözülmenin özelliklerinden birisi değildir?


A) Kayaçların kimyasal yapılarının değişmesi

B) Kurak ve yarı kurak alanlarda az görülmesi

C) Kayalarda erime meydana gelmesi

D) Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde daha çok gö¬rülmesi

E) Ülkemizde en çok iç Anadolu'da görülmesiNÜFUS VE YERLEŞME İLE İLGİLİ:

1) Ülkemizdeki kentleşme hareketleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz?
A) Ülkemizde 1950'li yılların başından itibaren kentleşme sürecine girilmiştir.
B) Kentleşmemizdeki hızlı nüfus artışının nedeni göçlerdir.
C) Kentsel büyüme hızımız dünya genelinde çok yüksektir.
D) Nüfusumuzun yarısından fazlası kentsel alanlarda yaşamaktadır.
E) Doğumların ölümlerden çok olması kentsel nüfuslanmayı hızlandıran faktör olmuştur.


2) İstanbul,Ankara,İzmir,Adana ve Bursa illerinin yaklaşık ülke nüfusunun üçte birini oluşturmaları aşağıdakilerden hangisini ispatlar?
A) Doğum oranlarının fazla olduğunun
B) Göçle gelen nüfusunun çok fazla olduğunu
C) Bebek ölümlerinin çok az olduğunu
D) Ortalama yaşam süresinin fazla olduğunu
E) Sağlık hizmetlerinin yeter ve kalite düzeyinin yüksek olduğunu


3) Doğurganlık oranının yüksek olduğu bir bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kırdan kente göç olayı yaşanır
B) Genç nüfus oranı fazladır
C) Nüfus bağımlılık oranı yüksektir
D) Doğal nüfus artış hızı fazladır
E) Nüfusun iki katına çıkma süresi uzundur


4) Ülkemizde nüfusun dağılışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nüfus dağılışında alanlar arasında önemli farklar görülmektedir
B) Sanayileşmenin ağır bastığı merkezlerde nüfus yoğunluğu fazladır
C) Tarım alanlarının olduğu yerlerde nüfus seyrektir
D) Nüfus yoğunluğu kıyılarda iç kesimlere oranla daha fazladır
E) Nüfusun dağılışı ile doğal çevre faktörü arasındaki ilişki en fazla Marmara Bölgesi'nde görülür


5) Aşağıdaki illerimizden hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğu daha fazladır?
A) Konya
B) Aydın
C) Samsun
D) Eskişehir
E) Rize


6) Tarımsal faaliyetler ile nüfus dağılışı arasındaki ilişki aşağıdaki illerimizden hangisinde farklı özellik taşır?
A) Adana
B) Samsun
C) Aydın
D) Rize
E) Manisa7) Aşağıdaki bölümlerin hangisinde nüfusun artışı Çatalca-Kocaeli bölümündeki nüfus artışından farklı bir sebebe bağlıdır?
A) Asıl Ege bölümü
B) Adana bölümü
C) Batı Karadeniz bölümü
D) Doğu Karadeniz bölümü
E) Yukarı Sakarya bölümü


8)Genç nüfus oranının az olduğu bir ülkede nufusun dağılışını aşağıdakilerden hangisi en az etkiler?
A) Ticaret
B) Ulaşım
C) Sanayi
D) Tarım alanları
E) Turizm9) Ülkemizin yıllık nüfus artışını bulmak için aşağıdakilerin hangisinin bilinmesine gerek yoktur?
A) Yüzölçümünü
B) Ölenlerin miktarı
C) Doğanların miktarı
D) Göçle gidenlerin miktarı
E) Göçle gelenlerin miktarı


10) Aşağıdakilerden hangisi dünya nüfus artışında en az etkilidir?
A) Kentsel nüfus oranının artması
B) Doğumların artması
C) Ölümlerin artması
D) Ülkeler arasında göçlerin artması
E) Gelişmişlik seviyesinin artması


CEVAPLARI :
1E 2D 3E 4B 5C 6A 7B 8D 9B 10AİKLİM SORULARI:

1) Aşağıdakilerden hangisi iklim elemanı değildir?
A) Sıcaklık
B) Basınç
C) Yağış
D) Nemlilik
E) Bitki Örtüsü2) Aşağıdakilerden hangisi,denizlerin karalara göre daha geç ısınıp daha geç soğuması olayının bir sonucudur?
A) Doğal bitki örtüsünün bitki türlerine göre kuşaklar oluşturması.
B) Bazı tarım ürünlerinin bellibölgelerde üretilebilmesi.
C) Denizden esen rüzgarların kışın ılıtıcı , yazın serinletici etki yapması.
D) Deniz kıyılarında nemliliğin daha fazla olması
E) Hiçbiri


3) Aşağıdakilerden hangisi sıcaklığın yükseltiye bağlı olarak değişmesiyle açıklanabilir?
A) Yeryüzünde farklı iklim kuşaklarının bulunması.
B) Kutuplarda buzul örtüsünün denize kadar yayılması.
C) Ekvatoral bölgede kalıcı kar bulunması.
D) Çöllerde buharlaşmanın çok fazla olması.
E) Dağların güneş alan yamaçlarında kar erimesinin erken başlaması.


4) 960 m. yükseklikte bulunan bir yerde sıcaklık 19'C.olduğunda,diğer koşullar eşit kubül edilirse,deniz kıyısındaki bir yerde sıcaklığın kaç derece olması beklenir?
A) 9,4
B) 14,2
C) 16,6
D) 23,8
E) 28,65) Güneşli ve rüzgarsız bir ünde gökyüzünde bulutların oluştuğu görülürse,aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A) Atmosferde yükselici hava hareketi vardır.
B) Atmosferin sıcaklığı yer sıcaklığından yüksektir.
C) Atmosferin mutlak nemi artmıştır.
D) Atmosferin bağıl nemi düşmüştür.
E) Atmosferde alçalıcı bir hava hareketi vardır.6) Havadaki nem oranının doyma noktasına erişmiş olması hangi hava olayına yol açar?
A) Hava basıncının yükselmesine
B) Yağışın başlamasına
C) Sıcaklığın yükselmesine
D) Sıcaklığın günlük ortalamanın üstüne çıktının
E) Bulut seviyesinin yükselmesine
7) Bir yerde yağışın başlaması,aşağıdakilerden hangisinin işaretidir?
A) Rüzgarın şiddetleneceğine
B) Hava basıncında ani yükselme olduğunun
C) Sıcaklığın günlük ortalamanın üstüne çıktığının
D) Havadaki nemin doyma noktasına eriştiğinin
E) Bulut seviyesinin alçalacağının8)Yükselti arttıkça,aşağıdakilerden hangisinin arttığı söylenebilir?
A) Yağışın
B) Basıncın
C) Güneş ışınlarının geliş açısının
D) Nemin
E) Sıcaklığın9) Güneş ışınlarının gelme açısını aşağıdakilerden hangisi etkilemez?
A) Mevsim
B) Günün saati
C) Bakı
D) Nem oranı
E) Arazinin eğimi


10) Bir merkezdeki günlük sıcaklık farkının az yada çok olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Gündüz uzunluğuna
B) Bitki örtüsüne
C) Nem miktarına
D) Akarsu rejimine
E) Yeraltı kaynaklarına


11) Yükseklere doğru gidildikçe aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
A) Sıcaklık artar
B) Basınç azalır
C) Nem miktarı artar
D) Buharlaşma artar
E) Havanın yoğunluğu artar

CEVAPLARI:
1E 2C 3C 4D 5A 6B 7D 8A 9D 10C 11B


KARMA SORULAR

1) Yerşekillerinin biçimi iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle sürekli olarak değişir.Aşağıdakilerin hangisinde iç kuvvetlerin payı en büyüktür?
A) Mağara oluşumunda
B) Kıyı şekillenmesinde
C) Dağ oluşumunda
D) Kayaların ufalanmasında
E) Vadilerin oluşumunda


2) İnsanların,kendileri için yarattığı tehlikeleri bile bile etkin volkanların çevrelerini yerleşme yeri olarak seçmeleri hangi nedene bağlanabilir?
A) Volkanların uzun aralarla püskürmeleri
B) Tehlikeli boyutların önceden kestirilmeyişine
C) Püskürme devrelerinin önceden hesaplanabilmesine
D) Nüfusun kalabalık olmasına
E) Volkanik alanlarda verimli topraklar oluşmasına


3) Yeryüzünde yanardağlar,genç kıvrım dağları ve deprem bölgelerinin dağılışında az çok bir koşutluk(paralellik)göze çarpmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bunun nedeni olabilir?
A) Bu bölgerde dış kuvvetlerin çok etkin olması
B) Bu bölgerde yerkabuğunun hareket halinde olmasına
C) Bu bölgelerde yerkabuğunun ince olmasına
D) Bu bölgelerin gevşek dolgu alanı olmasına
E) Bu bölgelerin peneplen olmasına4) Türkiye'nin jeolojik yapısı göz önünde alındığında aşağıdaki alanların hangisinde şiddetli yer sarsıntılarının görülme olasılığı en fazladır?
A) Gediz havzası
B) Taşeli platosu
C) Mardin eşiği
D) Konya ovası
E) Ergene havzası


5) Aşağıdakilerden hangisi,Türkiye'nin bugünkü jeomorfolojik görünümünü kazanmasında en az etkili olmuştur?
A) Dağ oluşumu
B) Kıta oluşumu
C) Buzullaşma
D) Akarsu aşındırması
E) Volkanizma


6) Türkiye'de Horst ve Graben'in en yaygın olduğu bölge hangisidir?
A) Karadeniz
B) Akdeniz
C) Ege
D) Marmara
E) G.D.Anadolu7) Bir akarsudan sulama amacı ile yılın ancak belli bir kesiminde yararlanılabiliyorsa,bu durum akarsuyun öncelikle hangi özelliği ile olabilir?
A) Akımıyla
B) Hızıyla
C) Yüküyle
D) Rejimiyle
E) Eğimiyle8)Buzulların etkili olduğu yerlerde toprak oluşumu daha çok hangi yolla gerçekleşir?
A) Dalga biriktirmeiyle
B) Kimyasal çözülmeyle
C) Mekanik çözülmeyle
D) Rüzgar aşındırmasıyla
E) Organik maddelerin çürümesiyle

9) Çöllerdeki mekanik çözülmenin çok etkili olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bitki örtüsünün seyrak olması
B) Günlük sıcaklık farkının çok fazla olması
C) Denizlere uzak olması
D) Toprak yapısının gevşek olması
E) Rüzgar şiddetinin fazla olması


10) Aşağıdaki şekillerin oluşumunda hem aşınım hem de birikim etkilidir?
A) Menderes
B) Yalıyar
C) Kıyı oku
D) Peneplen
E) Vadİ

CEVAPLARI:
1 C 2 E 3 B 4 A 5 C 6 C 7 D 8C 9 B 10 A

http://www.jetnetworking.com.tr/index.ph...e/JN125973
Her Üye Kaydına 20 TL. Kazan!!!
jetnetworking üyelik için linki tıklayıp bilgilerinizi girin
sistem hakkında


bir teşekkürü çok görmeyin!
11-23-2010 11:24
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  12. sınıf coğrafya ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavı soruları 2 avatar 0 2,456 08-30-2013 14:46
Son Mesaj: avatar
  12. sınıf coğrafya ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavı soruları avatar 0 1,522 08-30-2013 14:45
Son Mesaj: avatar
  11. sınıf coğrafya ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavı soruları 2 avatar 0 1,764 08-30-2013 14:44
Son Mesaj: avatar
  11. sınıf coğrafya ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavı soruları avatar 0 1,874 08-30-2013 14:42
Son Mesaj: avatar
  10. sınıf coğrafya ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavı soruları 3 avatar 0 2,510 08-30-2013 14:40
Son Mesaj: avatar
  10. sınıf coğrafya ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavı soruları 2 avatar 0 1,570 08-30-2013 14:39
Son Mesaj: avatar
  10. sınıf coğrafya ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavı soruları avatar 0 2,104 08-30-2013 14:38
Son Mesaj: avatar
  9. sınıf coğrafya sorumluluk ve ortalama yükseltme sınavı avatar 0 1,506 08-30-2013 14:36
Son Mesaj: avatar
  9. sınıf coğrafya ortalama yükseltme ve sorumluluk sınav soruları avatar 0 1,813 08-30-2013 14:36
Son Mesaj: avatar
  coğrafya sorumluluk ve ortalama yükseltme sınav esasları tutanağı avatar 0 1,257 08-30-2013 14:34
Son Mesaj: avatar

Konu ile Alakalı Anahtar Kelimeler

10 sınıf coğrafya dersi test soruları örnekleri indir, 10 sınıf coğrafya dersi test soruları örnekleri Videosu, 10 sınıf coğrafya dersi test soruları örnekleri online izle, 10 sınıf coğrafya dersi test soruları örnekleri Bedava indir, 10 sınıf coğrafya dersi test soruları örnekleri Yükle, 10 sınıf coğrafya dersi test soruları örnekleri Hakkında, 10 sınıf coğrafya dersi test soruları örnekleri nedir, 10 sınıf coğrafya dersi test soruları örnekleri Free indir, 10 sınıf coğrafya dersi test soruları örnekleri oyunu, 10 sınıf coğrafya dersi test soruları örnekleri download

  • Paylaş
  • Yazdırılabilir Sürüm
  • Bu Konuyu Arkadaşına Gönder
  • Konuya Abone Ol
Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir

Zaman: 06-24-2018, Saat: 16:35

Türkçe Çeviri: MyBB Türkiye
Üretici: MyBB, © 2002-2018 MyBB Group.


sınıf , kitap cevapları sınıf , kitap cevapları