ÜYELERİMİZİN VE ZİYARETÇİLERİMİZİN SİTEMİZE DOSYA VE DÖKÜMAN EKLEMESİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR. AYRICA İSTEYEN ÜYELERİMİZ SİTEMİZDE MODERATÖR OLABİLİRLER . TEŞEKKÜRLER...
Content Top

Hukuki desteklerinden ötürü Karakum Avukatlık Bürosunun kurucusu Av. Mustafa KARAKUM 'a şükranlarımı sunarım. TEŞEKKÜRLER...
Gönder 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
12. sınıf coğrafya kitabı cevapları 137 164 165 187 188 231
Yazar Mesaj
avatar Çevrimdışı
Super Moderator
******

Mesajlar: 5,737
Üyelik Tarihi: Oct 2010
Rep Puanı: 16
Mesaj: #1
12. sınıf coğrafya kitabı cevapları 137 164 165 187 188 231
SAYFA 137 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI
1- Türkiye’de Sanayi ve Hizmet sektörlerinin en fazla geliştiği yerler ve sebepleri:
Ülkemizde özellikle Marmara ve Ege bölgeleri sanayi ve hizmet sektöründe ön plana çıkan yerleridir. Diğer bölgelerde ise büyük şehirler bu konuda öncülük yapar.
Bu alanlarda sanayi ve hizmet sektörünün gelişme sebebi olarak iklim şartları ile yer şekillerinin elverişli olması, yerleşmeye uygun alanlar olmaları, ulaşım, hammadde, işgücü,sermaye birikiminin güçlü olması ve önemli bir Pazar oluşturmaları söylenebilir. Yine sanayinin gelişmesiyle ortaya çıkan kentleşme hizmet sektörünün gelişmesini olumlu etkiler.
2- Türkiye’de Yer Şekillerinin ekonomik faaliyetlerin sektörel dağılımı üzerindeki etkisi:
Ekonomik faaliyetlerle yer şekilleri arasında direk bağlantı vardır. Yer şekillerinin elverişsiz olduğu engebeli araziler tarımsal sektörü geri plana iterken iklime bağlı olarak büyükbaş hayvancılığı etkili kılabilir. Yer şekillerinin düz olduğu alanlar daha çok tarımsal faaliyetlerin ön plana çıkmasında etkili olmaktadır. Doğu Anadolu bölgesinde elverişsiz yer şekilleri yükseltinin fazla olması enerji sektörünü ön plana çıkartırken tarımı geri plana itmiştir. Yer şekilleri bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri etkiler buda sektörel dağılıma yön verir.
3- Ekonomik politikaların kalkınma üzerindeki etkisi:
Ekonomide planlama çok önemlidir. Rotasız bir gemi olmak rüzgârlar tarafından savrulmaya yok açar. Ülke ekonomileri de bir politika oluşturmalı bunu ülke şartlarına en uygun şekilde uygulamalıdır. Bu tür politikalar ülkelerin ekonomik göstergelerindeki dalgalanmaları en aza indirir.
4- Teşvik politikalarının olumlu ve olumsuz yönleri:
Teşvik politikaları ülke içerisindeki farklı derecelerde gelişme göstermiş ve bu sebepten dolayı ekonomik uçurumların yaşandığı bölgeler arasında dengeyi kurmak geri kalan bölgelerin gelişmelerine yardımcı olmak açısından son derece faydalıdır. Bölümler arasındaki sosyal yapının dengelenmesi gelir dağılımının daha adaletli bir hal almasında etkilidir.
SAKINCALARI:
Art niyetli yaklaşımların olması alınan kredilerin devleti zarar ettirecek şekilde kullanılması başka işlere aktarılması ülkeye ekonomik yük olarak geri döner.
5- Türkiye’deki ekonomik faaliyet üzerinde en etkili faktör ve nedeni:
Ekonomiyi etkileyen faktörler: a)Coğrafi Konum, b)Yer şekilleri, c)İklim d)Nüfus ve Yerleşme
En fazla etkileyen:Yeryüzü şekilleri ve iklim özellikleri
Sebebi: Arazinin düz veya engebeli oluşu insan faaliyetlerini özellikle de Tarım ve Ulaşımı direk etkiler.
Dolaylı olarak ta İklimi etkiler; Yükselti ve dağların uzanışı da İklim şartlarını belirler. İklim ise insan faaliyetlerini belirleyen ana etkenlerdendir.
6-Yurdumuzda deprem afetinin çok yaşanmasının sebepleri:
Türkiye genç oluşumlu, aktif fay hatlarının çok olduğu bir ülke olduğu için.Ülkemizin alp Himalaya kıvrım dağ sırası içerisinde olmasına bağlı olarak kuzey Anadolu, batı Anadolu ve doğu Anadolu fay hatlarının üzerinde bulunması depremi destekler.
7- Heyelanların en çok görüldü yer ve nedenleri:
Karadeniz Bölgesi, özellikle Doğu Karadeniz bölümü .
Nedenleri: Dağlık ve engebeli arazinin çok olması yanında bol yağışın varlığı ana etkendir.
Heyelan oluşumunu etkileyen faktörler:
a)Tabakaların yapısı (Killi arazi),
b)Bol yağış,
c)Kuvvetli eğim
d)Tabakaların duruşu
8- Muğla, Antalya ve İzmir’de çok yangın çıkma sebepleri:
Bu bölgelerde yaz kuraklığına bağlı olarak toprağın ve bitkilerin kuru bir özellik göstermesi. Yine bu bölgelerde tutuşmaya müsait kızılçam ağaçlarının ince yapraklarının yaz kuraklığı ile birlikte çabuk alev alabilmesi etkili etkenlerdir. Yine bu özelliklerinin yanında rüzgâr almadurumlarının fazla olması.
9-Ekonomik planlamalarda dikkate alınan bölgeler:
Sanayi bölgesi , maden bölgesi,ticaret bölgesi,turizm bölgesi,tarım bölgeleri dikkate alınan bölgelerdir.
10- Türkiye’de coğrafi bölgeler oluşturulurken denizlerin dikkate alınan etkileri ve özellikleri:
İklim üzerindeki etkisi, Ulaşım faaliyetlerine etkisi,Su ürünleri bakımından katkısı,Deniz turizmi bakımından katkısı
AŞAĞIDAKİ ÇOKTANSEÇMELİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ…
SORU-1-Anadolu’nun bir medeniyet merkezi olmasında aşağıdakilerden hangisi en az
etkili olmuştur?
A)Yeryüzü şekilleri B)İklim C)Komşu medeniyetler D)Bitki örtüsü E)Yer altı zenginlikleri
SORU-2-Türkiye’de bölgeler ayrılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
A)Yüzey şekilleri B)Okyanus akıntıları C)Iklim D)Ekonomik etkinlikler E)Komşu denizler
SORU-3-Aşağıdakilerin hangisi Türkiye’deki dağlık ve engebeli bölgelere örnektir?
A)Konya ve çevresi B)Artvin ve çevresi C)Adana ve çevresi D)Tekirdağ ve çevresi E)Şanlıurfa ve çevresi
SORU-4-Aşağıdaki bölge tiplerinden hangisi Türkiye’de bulunmaz?
A)Ovalık bölge B)Ormanlık bölge C)Maki bitki türü bölgesi D)Sanayi bölgesi E)Buzulların şekillendirdiği bölge
SORU-5-Zeytin, muz, çay gibi ürünler yeryüzünün belli bölgelerinde yetiştirilmektedir. Bu bitkilerin Türkiye’de yetiştirilebilmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A)Dış ticaret talebi ile B)Kullanılan tarım yöntemiyle C)Türkiye’deki iklim çeşitliliği ile
D)Sulama imkânlarının gelişmesi ile E)Ortamla yükseltisinin fazla olması ile
SORU-6-Türkiye’de tarımsal verimi arttırmak için modern tarım (intansif)uygulamalarına ağırlık vermek gerekmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumu gerçekleştirmek için yapılacak çalışmalardan biri değildir?
A)Çiftçi sayısını arttırmak B)Sulamayı yaygınlaştırmak C)Gübrelemeyi yaygınlaştırmak
D)Tarımda makineleşmeyi yaygınlaştırmak E)Tohum ıslah çalışmalarına ağırlık vermek
SORU-7-Türkiye’de sanayileşme ile birlikte aşağıdakilerden hangisi görülmez?
A)Ham madde ithalatının artması B)Enerji tüketiminin artması
C)Ham madde ihracatının artması D)Ulaşım olanaklarının iyileşmesi E)Iş olanaklarının artması
SORU-8-Ülkemizin her bölgesinde rezervi olan bir madendir. Metal sanayisinin ham maddesi durumundadır. Yılda yaklaşık beş milyon ton üretim gerçekleşmektedir. Divriği ve Kangal (Sivas), Hekimhan ve Hasançelebi (Malatya)çıkarıldığı yerlere örnektir. Yukarıda anlatılan maden aşağıdakilerden hangisidir?
A)Demir B)Bakır C)Krom D)Bor E)Petrol
SORU-9-Rezerv bakımından dünyada birinci olduğumuz maden aşağıdakilerden hangisidir?
A)Demir B)Bakır C)Krom D)Bor E)Petrol
SORU-10-Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşum kökeni diğerlerinden farklıdır?
A)Sel B)Taşkın C)Deprem D)Dolu E)Çığ
SORU-11-Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumunda insanın etkisi vardır?
A)Volkanizma B)Fırtına C)Dolu D)Sel E)Hortum
SORU-12-Aşağıda verilen doğal afetlerden hangisi yurdumuzda görülmez?
A)Kasırga B)Heyelan C)Taşkın D)Deprem E)Çığ
SORU-13-Aşağıdaki şehirlerin hangisinde çığ riski çok yüksektir?
A)Aydın B)Konya C)İstanbul D)Şanlıurfa E)Tunceli
SORU-14-Aşağıdakilerden hangisi sanayi tesisinin kurulması için gerekli olan koşullardan değildir?
A)Ham madde B)Pazar C)Ulaşım D)İletişim E)Sermaye
SORU-15-Aşağıdaki illerden hangisinde pamuklu dokuma sanayisinin kurulmasında ham maddeye yakınlık fazla etkili olmamıştır?
A)Adana B)Izmir C)Aydın D)Denizli E)İstanbul
SORU-16-Ülkemizde bulunan aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi daha ekonomik ve temizdir?
A)Taş kömürü B)Linyit C)Petrol D)Doğal gaz E)Hidroelektrik
SORU-17-Aşağıdakilerden hangisi çevreyi kirletmeyen temiz ve tükenmez bir enerji kaynağıdır?
A)Taş kömürü B)Linyit C)Nükleer enerji D)Doğal gaz E)Rüzgâr
SORU-18-Ülkemizde güneş enerjisi için en elverişsiz kesim aşağıdakilerden hangisidir?
A)Konya ve çevresi B)Antalya ve çevresi
C)Rize ve çevresi D)İzmir ve çevresi E)Gaziantep ve çevresi
DOLDURMA SORULARI
1-Akdeniz kıyı kesiminde İKLİM koşullarının uygun olması buralarda tarımsal faaliyetlerin gelişmesini sağlamıştır.
2-Arazi yetenek sınıflandırılmasında birinci sınıf araziler TARIM için kullanılır.
3-Türkiye’de hammaddesi bulunduğu halde enerji üretimi yapılmayan enerji kaynağı NÜKLEER ENERJİ dir.
4-Türkiye’de taşkömürü ile çalışan tek santral ÇATALAĞZI (Zonguldak) termik santralidir.
5-Demir çelik endüstrisinin özellikle Batı Karadeniz de gelişmesinin nedeni ENERJİ dır.
6-Krom ÇELİĞE SERTLİK VERMEK, MERMİ GEMİ UÇAK, OTOBÜS ,VAGON
AYDINLATMA SİSTEMLERİ vb alanlarda kullanılır.
DOĞRU YANLIŞ SORULARI
1-Y 2-Y 3-D 4-D 5-D 6-Y 7-D 8-Y 9-Y 10-Y 11-D 12-Y
------------------------


ölÇME DEĞERLENDİRME 164/165
1-Günümüzde insanların seyahat etmesindeki en önemli faktörler:
Şehir hayatının vermiş olduğu yoğun iş temposuna bağlı olarak: insanların dinlenme,eğlenme ihtiyacı, gelir seviyelerinin yükselmesine bağlı olarak artan gezme, başka memleketleri görme isteği çünkü gelir seviyesi yüksek olan insanlar daha çok turizm faaliyetleri içerisinde bulunabilir, insanların kültürlerine olan düşkünlük geçmişlerini öğrenme isteği, iş seyahatleri, panayır, fuar, festivaller, din, sportif faaliyetler yarışmalar, eğitim öğretim gösterilebilir.

2-Doğa turizminin son dönemlerde artış göstermesinin nedenleri:
Doğa turizminin son dönemlerde artış göstermesinin sebebi insanların yaşam alanlarındaki doğallığın bozulmasına bağlı olarak aşırı kentleşme, iş temposu, teknolojinin hayatımızı aşırı derece etkilemesine bağlı olarak insanların bu ortamlardan uzaklaşma isteği şehirlerdeki gürültü kirliliğinden uzaklaşma duygusu eskiye duyulan özlem gösterilebilir.

3-Turizmin görülmeyen ihracat olarak değerlendirilmesinin nedeni:
Ülkeler mal üreterek ürettikleri malı dış ülkelere satarak gelir elde ederler. Turizm faaliyetlerinde mal olarak dışarıya sattıkları zaten var olan doğa güzellikleri, tarihi eserler,iklim özelliklerinin kendilerine sunduğu avantajlardır özel bir üretim yapmalarına gerek yoktur,bu noktadan yola çıkarak turizm ülkeye döviz girdisi sağlayan ancak yurt dışına bir şey satmadan elde edilen gelirdir.

4-Gelecekte insanları seyahate yönlendiren etmenlerden hangileri daha etkili olacaktır:
Gelir seviyesindeki yükselme, ulaşım hizmetlerinde ki gelişmeler,din,merak ,ve aşırı şehir hayatının verdiği stres,gürültü kirliliğinden kaçma isteği ile ortaya çıkan dinlenme eğlence ihtiyacı iş bağlantıları amacıyla yapılacak seyahatler söylenebilir.

5-Herhangi bir alanın ulusal park olarak belirlenmesinde etkili olan faktörler:
Canlılar için geçmişin izlerini taşıyabilecek eserlerin bulunduğu alanlar olması,doğal ortamın korunduğu çok geniş yaşam bölgeleri olmaları,doğal güzelliklere sahip bir alan olması milli park olarak belirlenmesinde etkilidir.
Örnek: ABD’de Yelowstone parkı geniş bir alan içerisinde doğal yapılarını koruyan gayzerleri, sıcak akarsuları,boz ayıları,kanada geyikleri ile dünya üzerinde en geniş bozulmamış ekosisteme sahip bölgelerden biridir.Yine Afrika kıtasındaki serengeti bölgesi bölgede yaşayan canlılar için son derece doğal kalabilmiş bir yaşam alanıdır.

6-Milli parkların daha çok Afrika ve Amerika kıtalarında görülmesinin sebebi:
Amerika Kıtasının geç keşfedilmesine bağlı olarak insan yerleşimine geç açılması doğal ortamın korunduğu geniş yaşam bölgelerinin olması,bu kıtalarda bazı alanların insan yerleşimine uygun olmayan koşullar taşıması doğal hayatın daha kolay korunmasında etkili olmuştur.

7-Doğaya yönelik turizm etkinlikleri:
Rafting, yayla turizmi,safari,doğa yürüyüşleri,dağcılık örnek verilebilir.

8-Türkler tamamen Orta Asya da kalsalardı bugünkü türk kültürü nasıl olurdu:
Türkler Orta Asya'da kalmış olsaydı bu kadar zengin bir kültürel yapıya sahip olamazdı Çünkü sadece bulunduğu bölgedeki coğrafya şartlarından etkilenecek kültür öğelerini Orta Asya bölgesindeki yaşam koşulları belirleyecek ve çok fazla diğer kültürlerden etkilenemeyecek daha dar kapsamlı bir kültürel yapısı olacaktı.Orta Asya'da tarım koşulları elverişsiz olduğu için tarım daha geri planda yapılabildiği kadar küçük baş hayvancılığa dayalı bir kültür oluşacaktı.Deniz etkisinden kapalı kalacak giyim tarzlarından ,ekonomik faaliyetlerinde daha kısıtlı bir kültürel yapıya sahip olacaklardı.Yine dini yönden İslamiyet’le tanışamama durumu olabilir buda dinin kültüre etkisinde İslamiyet devre dışı bırakabilirdi.

9-Türklerin ilk zamanlar göçebe olarak yaşamasının coğrafi ve beşeri nedenleri nelerdir:
Yer şekilleri, iklim özellikleri, bağımsız yaşama isteği,tarım imkanlarının kısıtlı olmasına bağlı olarak yerleşik hayatı çokta benimsememeleri ,bozkır kültürü etkili olmuştur.

10-Türklerin ilk çıktıkları Orta Asya’dan komşuları moğallar ve Çinlilerden ayıran özellikleri nelerdir:
Çinliler yerleşik hayatı benimsemiş daha pasif özellik gösteren savaşçı olmayan bağımlılık altına girmeye müsait, tarımsal faaliyetlerle uğraşan bir özellik gösterir.
Moğollar hâkimiyet anlayışı olarak orman kültürünü benimseyen yak yık yok et doğrultusunda davranan bir özellik gösterirler.
Türkler ise hâkimiyet anlayışı olarak eşitlik adalet anlayışını savunan bozkır kültürü benimsemiş yarı göçebe yaşayan hayvancılık faaliyetlerinin ön plana çıktığı bir özellik gösterir.

11-Orta Asya’da yaşayan Türkler ile Balkanlarda yaşayan Türklerin ortak ve farklı yönleri:
Devlet yapıları teşkilatlanma olarak aynı özellik gösterirler.Orta Asya Türkleri daha aktif savaşçı ve göçebe hayat bağlı bir yaşam tarzı sürerler.Balkanlardaki Türkler ise yerleşik hayatı benimsemiş bir yaşam tarzı gösterir.Tarımsal faaliyetler ön plan çıkar.Osmanlı sonrası Müslüman özellik gösterirler.

12-Türkiyede yaşayan Türkler İle Özbekistan’da yaşayan Türklerin ortak ve farklı yönleri:
Anadolu da yaşayan Türkler yerleşik hayatı benimsemiş tarımsal faaliyetlerin ön plana çıktığı bir özellik gösterir.Özbekistan’daki Türkler daha çok göçebe hayatı benimsemişlerdir ekonomik faaliyet hayvancılık olarak ön plana çıkar.
Ortak olarak dil birliği din (özellikle Türklerin Müslümanlığı kabulu ile birlikte)birliği ülkü birliği söylenilebilir.

13-Orta Asya ile Türkiye’nin coğrafi olarak benzer ve farklı özellikler nelerdir .Türk kültürünü nasıl etkilemiştir.
Yer şekilleri bakımından iklim özellikleri bakımından bitki örtüsü bakımından iç kesimler benzer özellik gösterebilir.Ancak Türkiye’nin üç tarafının denizlerle kaplı olması en önemli farklılıklardan biridir.Benzer özelliklerine bağlı olarak ekonomik faaliyetlerde hayvancılık ön plana çıkıyor el işleri,halı kilim dokumacılı gibi farklılık olarak Türkiye’deki iklim çeşitliliği gerek tarımsal yapıyı beslenme alışkanlıklarını etkilemiştir.Deniz kültürü Türk kültürü içerisine girmiştir.Türk kültürü etkileşim alanı olarak Anadolu’nun eskiden beri uygun bir yerleşim alanı olmasının verdiği kültürel zenginliğin izlerinden etkilenmiştir.

14-Türklerin Anadolu’yu yerleşim yeri olarak seçmelerinin coğrafi nedenleri:
Yer şekilleri ,iklim ,bitki örtüsü özellikleri yerleşmeye müsayit verimli topraklara sahip olması.

15-Bu soru için Türk kültürünün oluşumunda etkili olan maddi ve manevi değerler hakkında bilgi verilebilir.
Örnek örf adetler,gelenek görenek,giyim tarzı,din,ahlak anlayışı gibi bu soruyu sizin yorumlamanız gerekiyor.

16-Dünyada önemli hammadde alanları olan ülkeler ve bölgeler aynı zamanda Pazar alanlarıdır neden:
Hammadde potansiyelinin yüksek olduğu özellikle geri kalmış ülkeler bu hammadde kaynaklarını işleyecek teknolojiye ve birikime sahip ülkeler değillerdir.
Bu nedenle ellerindeki hammadde kaynaklarını dışarıya işlenmeden satarlar ve kendileri dışarıdan bu ürünleri işlenmiş olarak almak zorunda kalırlar bu nedenle önemli bir pazar alanı oluştururlar.Yine bu tarz ülkeler gelişmişlik seviyesi düşük olduğundan aile
planlaması olmayan nüfus potansiyelinin yüksek olduğu ülkelerdir.Yine yerleşmeye uygun alanların nüfuslanarak hammadde kaynakları ile yakınlık göstermesi de bu ülkelerin önemli pazar olmasında etkili olur.

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERİ UYGUN İFADELERLE TAMAMLAYINIZ

1-SANAYİ
2-ULAŞIM
3---------
4-OTAĞ
5-GÖÇEBE
6-GÖKTÜRK YAZITLARI

AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN DOĞRU OLANLARIN YANINA D ,YANLIŞ OLANLARIN YANINA Y HARFİNİ KOYUNUZ.

1-D 2-Y 3-D 4-D 5-Y

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ.

1-B 2-A 3-C 4-A 5-D 6-D 7-B 8-C 9-A 10-C 11-A 12-E 13-D 14-B

--------------------------

11.SINIFLAR SAYFA 187/188 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI
SORU-1 Hollanda’nın gelişmiş ülkeler sınıfında olması tarımı nasıl etkilemiştir.

Hollanda yüz ölçümü bakımından son derece küçük ülkelerden biridir.Ülkenin gelişmişlik yapısından dolayı ülkede son derece modern metotlar kullanılarak tarım yapılır.Birim alandan en yüksek verim elde edilir ve bu çalışmalar daha çok ekonomik değeri yüksek ürünle için yapılır.Modern tarım ilkelerinin uygulandığı ülkede nüfusun %6 sı tarımda çalışır ancak tarım ürünleri ihracatında dünya üçüncüsüdür.
SORU-2 Sanayi devrimi eğer ülkemizde başlasaydı şuan ki sosyoekonomik yapımız nasıl olurdu.
Ülkemiz Cumhuriyet yıllarında yoğun olarak tarımsal yapılanma içerisinden sanayileşmeye yönelik hamleler yapan bir ülke konumundadır.Eğer ki sanayileşme faaliyetleri ilk olarak ülkemizde başlamış olsaydı ülkemiz son derece gelişmiş kalkınmasını tamamlamış toplumun refah düzeyi yüksek bir ülke olarak karşımıza çıkardı.Tarımsal faaliyetlerin daha modern metotlarla yapıldığı tarımda çalışan kişi sayısının az tarımdan elde edilen verim miktarının yüksek olduğu kişi başına düşen gelir seviyesi yüksek bir ülke olurdu.Sanayileşmenin sağlayacağı tüm gelişmişlik imkanları ülkemiz sosyo ekonomik yapısı üzerinde etkili olurdu.Şehirleşme ,altyapı,sağlık eğitim,ulaşım,vb alanlarda çok daha ön sıralarda olurdu.
SORU-3 Neden insanlar tatile gereksinim duyar?

Küreselleşen dünya ile birlikte insanlar yoğun iş temposunun ve stresin etkisi ile yılın belirli dönemlerinde dinlenmek eğlenmek farklı yerleri gezme isteği duyarlar.Ekonomik gelir düzeyinin yükselmesi tatil anlayışı içerisinde kendini gösterir.Yeni yerlerin merak edilmesi teknolojinin hayatımızdaki doğal yapılanmayı ortadan kaldırdığı için insanlarda eskiye yönelik bir özlem duygusu oluşur bu duygu tatile çıkma dinlenme isteğini arttırır.
SORU-4 İnsanoğlunun sosyoekonomik durumuyla turizmin ilişkisi nedir.?
Ülkelerin gelişmişlik seviyesi ve buna bağlı olarak toplumun ekonomik yapısının iyi olması turizm faaliyetlerini tetikler.Çünkü turizm faaliyetleri belirli bir ekonomik donanım gerektirir.Düşünün ki geri kalmış ülkelerde insanların sürekli ekonomik sıkıntı içerisinde bulunması turizm faaliyetlerine bakış açısını olumsuz etkiler gelişmiş ülkelerde ise yaşam standartlarının yüksek olması turizm faaliyetleri kolaylaştırıcı bir etkendir.
SORU-5 Japonya nın dünyanın en büyük sanayi güçlerinden biri olmasının nedenleri nelerdir.

2. dünya savaşından sonra Japonya nüfus ve iş gücü kaybına uğrarken ekonomik bakımdan da ağır bir darbe almıştır.
Bu dönemden sonra 40 yıl içerisinde o dönemde yaşadığı tüm olumsuzlukları değiştirmiş dünyanın en önemli sanayi teknoloji ülkelerinden biri olmuştur.Yine Japonya bu çalışmaları yaparken sanayi ve enerji hammaddelerinin çoğunu yurt dışından almış dışa bağımlı bir özellik göstermiştir.Ancak gelişme gösterdiği sektörler dünyada az ama değerli olan sektörlerdir.Teknolojik anlamda yapmış olduğu gelişme dünya piyasasında kendisine ciddi bir pazar ve yer edinmesine sebeb olmuş bu alanda sağladığı gelir ile hammadde ve tarımsal ürün enerji ihtiyacını karşılamıştır.Toplum yapısı olarak da türdeş bir özellik göstermiş çalışmayı seven manevi değerlerin ön planda tutulduğu ve ada devleti olmasından dolayı bu özelliklerini korumuş milli birlik duygusu yeni nesillere iyi aktarılmış bu etkenlerle Japonların ülke sevgisi ve çalışma azmi üst seviyelere çıkmıştır.Kendi bünyeleri içerisinde 2. dünya savaşın da atılan atom bombalarının yıkıcı etkileri Japon halki için her zaman motive edici bir güç olmuştur.Son olarak elde edilen gelirler çok yerinde kullanılmış özellikle savaşdan sonra ABD ‘den alınan yardımlar çok iyi değerlendirmişlerdir.
SORU-6 Japonya’da nüfusun büyük bir kısmı neden kıyı kesimlerde toplanmıştır.
Ülke oldukça dağlık bir ülkedir .Topraklarının %70 i dağlarla kaplıdır.Tarım alanlarının büyük bir kısmı kıyı ovalarında toplanmıştır.Kıyı kesimler yine ticaret faaliyetlerinde liman özelliği göstererek nüfusun ticaretin tarımsal faaliyetlerin kıyı kesimlerde yoğunlaşmasında etkili olmuştur.
SORU-7 Japonya nın coğrafi özellikleri hakkında bilgi veriniz.
Kitabınızda mevcuttur.168-169
SORU-8 Sanayi devrimi neden İngiltere’de başlamıştır.
Sanayi Devriminin İngiltere'de başlamasında sosyal ,ekonomik hatta tarihi nedenler vardır.

İngiltere sahip olduğu deniz güzü sayesinde coğrafi keşifler sonrasında doğal kaynakları olan bir çok ülkeyi sömürgeleştirmiştir.Bu ülkelerin doğal kaynaklarını önce yelkenli gemilerle sonrasında buharlı gemilerle kendi ülkesine taşımıştır.Bir ada devleti olan İngiltere Avrupa ana karasına oranla daha elverişli bir coğrafi konuma sahiptir.XIX. yüzyıl başlarında ana karada başlamış olan Derebeylik mücadelesi,mezhep farkı huzursuzlukları,savaşlar gibi siyasi rahatsızlıklardan hiç etkilenmemiş ve siyasi istikrarını erken sağlamıştır.
İngiltere'nin Avrupa karasına oranla daha özgür bir ortama sahip olması birçok bilim,sanat ve fikir adamının bu ülkeye yerleşmesinde ve mesleğini özgürce gerçekleştirmesinde etkili olmuştur.
SORU-9 Sanayi devrimi İngiltere’nin nüfus yapısını nasıl etkilemiştir.
İngiltere de sanayileşme beraberinde kentleşmeyi de getirmiş kır nüfusun büyük bir kısmı kırları terk ederek çalışmak için sanayi şehirlerine göç etmiştir.1700 ‘lerde İngiltere nüfusunun 4/1’inden daha azı şehirlerde bunun da %60 dan fazlası güney İngiltere de yaşıyordu .Nüfus 1850’lerden başlayarak çekim merkezi kuzeydeki maden kömürü yataklarında yer alan sanayi merkezlerine doğru kaymaya başlamıştır.1800 ile 1900 yılları arasında şehirde yaşayanların oranı %27 den %64 e çıkmış nüfusun yarıya yakını kuzeydeki sanayileşmiş bölgelere kaymıştır.
SORU-10 Sanayi devriminde lokomotif olarak gösterilebilecek hammaddeler nelerdir.
Pamuk,kömür,demir gösterilebilir.Konu ile ilgili açıklama 176 da 1 ve 2. paragraf 177 de1. paragraf.
SORU-11 Modern tarımın yapılabilmesi için gerekli olan şartlar nelerdir.
Öncelikle ülke topraklarının çok iyi analiz edilmesi hangi tarım ürünlerine elverişli olduklarının belirlenmesi yine bu ürünler içerisinde ekonomik değeri yüksek olanların tercih edilmesi gerekir. Modern tarım yapılabilmesi için yeterli teknik donanıma sahip olunması gerekir.
Arazi şartlarına göre makineli tarımın desteklenmesi gelişmiş sulama sistemlerinin kurulması tohum ıslahı,gübreleme faaliyetlerine gidilmesi gerekir.Genelde modern tarım faaliyetlerine ülke toprakları dar tarıma elverişli arazilerin az olduğu ülkelerde mevcut nüfusun ihtiyaçlarını gidermek amacıyla birim alandan en yüksek verimi almak için gidilir.Örneğin İsrail ,Hollanda.
SORU-12 Hindistan’ın coğrafi özellikleri bu ülkede hangi tarımın ön plana çıkmasında etkili olmuştur.
Ülkede son dönemler hariç ekstansif geri kalmış tarım metodları kullanılmaktadır.Arazi geniş elde edilen verim düşüktür.Tarımda çalışan kişi sayısı fazladır.Etkili olan faktörler Hindistan yerşekilleri ve iklim özelliklerinde anlatılmıştır.
SORU-13 Hollanda’da tarım alanları nasıl genişletilmiştir.

Hollanda yükselti olarak deniz seviyesine çok yakın bir ülkedir.Hollanda’da deniz içerisindeki araziler setlerle denizle bağlantısı kesilir daha sonra buradaki sular boşaltılır denizden kazanılmış bu topraklara polder denilir.Hollanda alçak bir ülke olduğu için buraya alçak memleketler anl***** gelen NEDDERLAND denilmektedir.


-------------------

ÖLÇME DEĞERLENDİRME 231.SAYFA
CEVAP-1-Doğalgaz,Madenler,Kömür,Petrol
CEVAP-2-%80 kömür,petrol,doğalgaz gibi fosil yakıtlar,%20 si de hidrolik ve nükleer enerji olmak üzere hayvan bitki atıkları,rüzgar ve güneş enerjisinden kaynaklanır.
CEVAP-3-Karbondioksit artışı.Gelen güneş ışınlarının atmosfere yansımasını engeller ve dünyanın atmosferin üst katlarından itibaren ısınmasına sebeb olur (Sera etkisi)
EK AÇIKLAMA:
Evren üzerine düşen güneş ışınlarından çok, dünyadan yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır. Bu yansıyan ışınlar başta karbondioksit, metan ve su buharı olmak üzere atmosferde bulunan gazlar tarafından tutulur, böylece dünya ısınır. Işınların bu gazlar tarafından tutulmasına da sera etkisi denir. Atmosferde bu gazların miktarının artması ısınmayı artırır.
Günümüzdeki tehlike, karbondioksit ve diğer sera gazlarının miktarindaki artışın bu dogal sera etkisini şiddetlendirmesinde yatmaktadır. Binlerce yıldır dünyamızdaki karbon kaynakları kararlı kalırken, şimdi modern insanoğlu aktiviteleri, fosil yakıtlarin kullanımı, ormanların yokoluşu, aşırı tarım yapılması, atmosfere büyük miktarlarda karbondioksit ve diğer sera gazlarının atmosfere salınmasına sebep olmaktadır.
CEVAP-4-Hava Kirliliği,Küresel Isınma ,Küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişiklikleri,Doğal hayatın bozulması örnek verilebilir.

CEVAP-6-Bir maddenin moleküllerinin başka bir madde molekülleri ile yaptığı reaksiyon sonucu ortaya çıkan enerjiye denilir. Bunun en temel örneği yanan odun, kömür, petrol gibi fosil yakıtlar,kağıt vb. gibi birçok malzemelerdeki molekül ile havadaki oksijen molekülünün birleşerek ortaya çıkardığı ısıl enerjidir. Uzmanlar bunu termik enerji yada ısıl enerji olarak isimlendirmektedir.
CEVAP-7-Konu ile ilgili incelemeniz gereken link…. TERMİK SANTRALLARIN ÇEVRESEL ETKİLERİ
CEVAP-8-Yaşama birliklerinde ve onun büyütülmüşü olan tabiatta canlılığın aksamadan devam edebilmesi için bazı önemli maddelerin kullanılan kadar da üretilmesi gerekmektedir.Doğada ekolojik önemi olan bu maddeler canlılar ve çevreleri arasında alınıp verilir.Bu maddeler güneş enerjisi yardımıyla belirli yörüngeleri izleyerek dolaşımlarını tamamlarlar.Maddelerin ekosistemdeki bu dolaşımına madde döngüsü denir.Madde döngüsün değişiminde insan aktif kullanıcı rol oynar.İnsan oğlu bu dönüşüm içerisinde kullanmış oldukları doğal kaynaklar aracıılığı ile bu döngüye direk etkide bulunur.
CEVAP-9-Konu ile ilgili incelemeniz gereken link… http://www.sdu.edu.tr/sablon/fakulte..._13_mtopay.pdf bu linkte gereken bölümleri yazabilirsiniz….
CEVAP-10-Doğal kaynakların aşırı kullanımı çevresel sorunlara yol açabilir doğal afetleri tetikleyebilir .Örnek olarak orman tahribatının artması dünyada iklim değişikliklerine yağış dengesizliklerine yol açabilir yine kömürün aşırı kullanımı sonunda atmosfere karışan karbondioksit gazının aşırı artması sera etkisine yol açarak küresel ısınmayı tetikleyici rol oynar.
CEVAP-11-Kitabınızda sayfa 196 da konu ile ilgili açıklamalar mevcuttur.
CEVAP-12-Yine konu ile ilgili bilgi sayfa 196 da mevcuttur.İnsanların o doğal kaynağa duyduğu ihtiyaç yada kullanımdaki çeşitlilik doğal kaynağın kullanım miktarını direk olarak etkiler.
CEVAP-13-Nükleer santrallerde gerekli önlemlerin alınmaması yeterli teknolojik gelişim olmadan bu tür enerji kaynaklarının kullanımı doğaya ağır zararlar verir.Örnek Çernobil faciası,Konu ile ilgili sayfa 197 deki etkinlik yazısı altındaki bölümü kullanabilirsiniz.
CEVAP-14-İnsan ve ihtiyaçları belirleyici rol oynar.Gelişen dünyada yeni enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaç doğal kaynakların kullanım alanlarını ve kullanım miktarını direk etkiler.
Konu ile ilgili sayfa 203 deki giriş bölümü ve 2. paragrafı kullanabilirsiniz.
CEVAP-15-Sanayi devrimi ile birlikte demir çelik endüstrisindeki gelişmeler kömürü son derece etkili kılmıştır.Ülkeler teknolojik gelişmişliklerine ve ihtiyaçlarına göre doğal kaynakların kullanımına yön verirler.Sanayi devrimi ile birlikte demir çelik endüstürisi için enerji ihtiyacını kömür ve ormanlar sağlamıştır.Değişimde direk etkili olmuştur.
CEVAP-16-Örneğin su ilk dönemlerde sulama amaçlı kullanılırken şimdi enerji üretimi,turizm,sanayi ve teknolojide önemli rol oynamaktadır.Önceleri çok ön plana çıkmayan petrol içten yanmalı motorların icadı ile birlikte önemli bir güç olarak ortaya çıkmaktadır.Son dönemlerde yenilenemeyen enerji kaynaklarında petrol ve doğal gaz gibi ileriye dönük biteceği düşüncesi insanları doğal enerji kaynaklarına (güneş rüzgar gibi )yönlendirmiş bu konuda ciddi çalışmalar yapılmasına sebeb olmuştur.
CEVAP-17-Ülkelerin gelişmişlik durumuna ,zamana,nüfusa,insanın ihtiyaçlarına,Örnek geri kalmış ülkelerdeki doğal kaynak kullanımı ile gelişmiş ülkelerdeki farklıdır.Gelişmiş ülkeler doğal kaynakları daha idareli ve geleceğe taşıyıcı şekilde kullanmak için önlemler alırlar geri kalmış ülkeler daha çok yeterli bilince sahip olmadıkları için günü kurtarmak için bir kullanım sergilerler.Yine Gelişmiş ülkelerdeki teknolojik şartların iyi olması kaullanılan doğal kaynağın kullanım miktarını ve hızını etkiler.Finlandiya kestikleri her ağaç için aynı anda yenisini dikerler.Gelişmiş Avrupa kıtasındaki kömür kullanımı ile geri kalmış afrikadaki kömür kullanım oranları birbirinden farklıdır.
CEVAP-18-Kitabınızda sayfa 209 .sayfada konu ile ilgili gerekli bilgiler mevcuttur.
CEVAP-19-Kitabınızda sayfa 210 .sayfada gerekli açıklamalar yapılmıştır.
Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
1-Biyoenerji
2-Jeotermal
3-Uranyum,plutonyum
4-Karbon dioksit,karbon monoksit,nitrojen oksitler,yanmamış hidrokarbonlar,
5-Uçucu küller,civa
6-Siyanür
7-Doğal kaynak potansiyelleri,Kullanılan yöntem ve teknolojileri
8-Maden kömürü üretimini
9-Gaz türbinleri ile elektrik elde edilmesi ve dizel motorların icadı ,içten patlamalı ve içten yanmalı motorların icadı
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1-D 2-A 3-B 4-C 5-D 6-D 7-D 8-C

paylaşmak sizlerle güzel ...
03-11-2012 16:58
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  2012 2013 10. sınıf ekoyay yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 216 218 avatar 0 2,892 05-19-2013 14:02
Son Mesaj: avatar
  2012 2013 10. sınıf ekoyay yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 215 avatar 0 1,736 05-19-2013 14:01
Son Mesaj: avatar
  2012 2013 10. sınıf ekoyay yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 214 avatar 0 1,514 05-19-2013 14:00
Son Mesaj: avatar
  2012 2013 10. sınıf ekoyay yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 213 avatar 0 1,478 05-19-2013 13:58
Son Mesaj: avatar
  2012 2013 10. sınıf ekoyay yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 211 avatar 0 1,512 05-19-2013 13:58
Son Mesaj: avatar
  2012 2013 10. sınıf ekoyay yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 210 avatar 0 1,557 05-19-2013 13:56
Son Mesaj: avatar
  2012 2013 10. sınıf ekoyay yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 209 avatar 0 1,852 05-19-2013 13:55
Son Mesaj: avatar
  2012 2013 10. sınıf ekoyay yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 208 avatar 0 2,103 05-19-2013 13:53
Son Mesaj: avatar
  2012 2013 10. sınıf ekoyay yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 207 avatar 0 1,582 05-19-2013 13:52
Son Mesaj: avatar
  2012 2013 10. sınıf ekoyay yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 205 avatar 0 1,810 05-13-2013 17:26
Son Mesaj: avatar

Konu ile Alakalı Anahtar Kelimeler

12. sınıf coğrafya kitabı cevapları 137 164 165 187 188 231 indir, 12. sınıf coğrafya kitabı cevapları 137 164 165 187 188 231 Videosu, 12. sınıf coğrafya kitabı cevapları 137 164 165 187 188 231 online izle, 12. sınıf coğrafya kitabı cevapları 137 164 165 187 188 231 Bedava indir, 12. sınıf coğrafya kitabı cevapları 137 164 165 187 188 231 Yükle, 12. sınıf coğrafya kitabı cevapları 137 164 165 187 188 231 Hakkında, 12. sınıf coğrafya kitabı cevapları 137 164 165 187 188 231 nedir, 12. sınıf coğrafya kitabı cevapları 137 164 165 187 188 231 Free indir, 12. sınıf coğrafya kitabı cevapları 137 164 165 187 188 231 oyunu, 12. sınıf coğrafya kitabı cevapları 137 164 165 187 188 231 download

  • Paylaş
  • Yazdırılabilir Sürüm
  • Bu Konuyu Arkadaşına Gönder
  • Konuya Abone Ol
Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir

Zaman: 05-21-2018, Saat: 5:00

Türkçe Çeviri: MyBB Türkiye
Üretici: MyBB, © 2002-2018 MyBB Group.


sınıf , kitap cevapları sınıf , kitap cevapları