ÜYELERİMİZİN VE ZİYARETÇİLERİMİZİN SİTEMİZE DOSYA VE DÖKÜMAN EKLEMESİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR. AYRICA İSTEYEN ÜYELERİMİZ SİTEMİZDE MODERATÖR OLABİLİRLER . TEŞEKKÜRLER...
Content Top

Hukuki desteklerinden ötürü Karakum Avukatlık Bürosunun kurucusu Av. Mustafa KARAKUM 'a şükranlarımı sunarım. TEŞEKKÜRLER...
Gönder 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2010-2011 Coğrafya Dersi 1.Dönem Sene Başı Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı 2
Yazar Mesaj
daisy Çevrimdışı
Moderator
*****

Mesajlar: 2,010
Üyelik Tarihi: Aug 2010
Rep Puanı: 66
Mesaj: #1
Rainbow 2010-2011 Coğrafya Dersi 1.Dönem Sene Başı Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı 2
2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI COĞRAFYA DERSLERİ SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTISI TUTANAĞI


Toplantı Tarihi..............:
Toplantı Saati................:15:00
Ders Adı........................:Coğrafya
Toplantı Yeri................:Öğretmenler Odası
Zümre Başkanı..............: CCCC
Toplantıya Katılanlar…:AAAA, BBBB, DDDD, EEEE

GÜNDEM MADDELERİ
1- Açılış ve Yoklama,
2- Türk Milli Eğitiminin Genel amaçları ile Coğrafya dersinin genel ve özel amaçlarının okunarak açıklanması,
3- 2010-2011 eğitim ve öğretim yılına ait yıllık ve ders planlarının hazırlanması ile ilgili esasların görüşülmesi,
4-Atatürk ilke ve inkılâplarının konular ile bağdaşlaştırılıp yıllık planlara işlenmesi,
5-Derslerin işlenilmesinde uygulanacak yöntem ve tekniklerin görüşülmesi,
6-Coğrafya derslerinde kullanılacak ders araç gereçlerinin tespiti ile ilgili hususların görüşülmesi,
7- Ölçme ve değerlendirme ile ilgili hususların görüşülmesi,
8-Ödev konuları ile değerlendirme esaslarının planlamasının yapılması,
9- Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği,
10- Başarıyı artırmak için alınacak tedbirlerin görüşülmesi,
11- Dilek ve temenniler.


Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

1- ……………….. Lisesi Coğrafya dersleri sene başı zümresi Okul müdürü ………….. tarafından saat ……………. Pazartesi günü okul öğretmenler odasında toplandı. Toplantıda tüm zümrenin bulunduğu görüldü.

2- 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanunundan Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçları ile ilgili olarak aşağıdaki maddeler AAAA tarafından okundu;

“Türk Milli Eğitiminin genel amacı Türk ulusunun bütün fertlerini M.E.B. genel amacı içinde duygu ve düşüncelerini çağa uygun bir biçimde anlatma sanatını öğretmek, talebelerin temel eğitim ve orta öğretim konularında Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığı altında milletine bağlı daha duyarlı kişiler olarak yetiştirmek, anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk ulusunun milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseten, koruyan ve yetiştiren; ailesini, vatanını, ulusunu seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan laik ve sosyal bir topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, üretken ve verimli kişiler olan Türk ve dünya edebiyatının geçmişten günümüze kadar gelen yazın ustalarını ve onların ölmez eserlerini öğreterek, edebi zevk vermek öğrencilerin birlik olarak yurt/ulus ve insan sevgisinde birleşmesini sağlamak en büyük amacımızdır.
Öğrencilerin yeteneklerini geliştirecek yeterli bilgi, beceri davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak, toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak. Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak ve öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde/iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak, nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortamı oluşturmaktır.”

Bu maddeler ile; Türk Milli Eğitiminin düzenlenmesinde esas olan genel amaçlar. (2,10 ve 43. maddeler) ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, öğretmenin görevleri, okul bina ve tesisleri, devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumlulukları incelendi.

3-BBBB yıllık planların 2551 sayılı tebliğler dergisinde belirtilen şekli ile hazırlanacağını ifade etti. Eğitim-öğretimde planlama ve programlamanın amaçlarını okudu. Plan yapmanın ilkeleri üzerinde duruldu. Çalışma takvimine göre hazırlanacak olan yıllık planlarda gerekli hususlara dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.
.
4- Coğrafya derslerinde Atatürk İlke ve İnkılaplarına Mayıs 1998 tarih ve 2488 sayılı tebliğler dergisinde açıklanan konular doğrultusunda yer verileceği, DDDD tarafından ifade edildi. CCCC “Coğrafya öğretmeni olarak ben ve zümre arkadaşlarımda derslerimizde yeri geldikçe Atatürk ve Atatürk ilke ve inkılapları hakkında çalışmalar yapmalıyız.,bunu yaparken de işlediğimiz konularla bağlantılar kurmalıyız.“ dedi.Diğer zümre öğretmenlerinin de aynı görüşte olduğu görüldü.

5- Coğrafya derslerinin anlatımı sırasında kullanılabilecek belli başlı yöntem ve teknikler şu şekilde karara bağlandı: Anlatım, Canlandırma, Örnek Olay, Grup Tartışması, Gözlem Gezisi, Gösteri, Problem Çözme, Oynama, Soru-Cevap.
Derse başlarken açıklama ve işlenen konunun tekrarı niteliğinde olması sağlanacak, dersler işlenmeden konular öğrencilere önceden duyurulacak, derse hazırlıklı gelinmesi istenecek, sınıfta dersler işlenirken öğrenci merkezli olunmasını ve öğrencinin katılımını sağlayacak, diğer aktif metotlardan yaralanılacak. Üniversite sınavlarında çıkan ve çıkması muhtemel soruların çözülmesi sağlanacak, ders işlenirken sade ve duru bir dil kullanılmasına dikkat edilecektir.

6- Coğrafya derslerinde; dersin amaçlarına, konunun özelliğine, öğrenci grubuna, ortamın durumuna , zaman gibi hususlara göre araç ve gereçler kullanılması gerektiği ve ders kitaplarının yine bu yıl da MEB tarafından dağıtılacağından bu konuda bir sorun olmayacağı EEEE tarafından belirtildi.Yine öğrencilerin görsel olarak ilgilerini çekecek sunum, animasyon, belgesel ve diğer kaynakların özellikle dersimizde kullanılacağını belirtti.

NOT: Derslerin sağlıklı bir şekilde işlenebilmesi için coğrafya salonunun açılması gerekliliği üzerinde duruldu. AAAA coğrafya odasının mutlak gerekliliği üzerinde durdu ve açılması temennisinde bulundu.

7- Her dersten haftalık ders saati sayısında yazılı yoklama yapılması, I. Dönem, üç saatlik dersler için, birinci yazılı sınavların Kasım ayının I. Haftası, ikincisinin Aralık ayının II. Haftası, üçüncüsünün Ocak ayının III. Haftası, iki saatlik dersler için, birinci yazılı sınavların Kasım ayının III. Haftası, ikincisinin Ocak ayının II. Haftası II. Dönem, üç saatlik dersler için, birinci yazılı sınavların Mart ayının III. Haftası, ikincisinin Nisan ayının IV. Haftası, üçüncüsünün Mayıs ayının III. haftası, iki saatlik dersler için, birinci yazılı sınavların Nisan ayının III. Haftası, ikincisinin Mayıs ayının IV. Haftası yapılmasına, her dersin dönem içindeki son sınavlarının toplam 20-25 adet arasında test sorusu şeklinde düzenlenmesine diğer sınavların ise klasik, boşluk doldurma, doğru yanlış, kısa cevaplı soru kalıplarının kullanılarak düzenlenmesine, 2 saatlik dersler için 1,dört saatlik dersler için 2 sözlü notu verilmesine, sözlü notlarının verilirken öğrencinin ders içinde göstermiş olduğu gayretler ile sorumluluk duygusuna bağlı olarak verilmesine karar verildi.

8-27.09.1989 tarih ve 2300 sayılı tebliğler dergisinde yayınlanan ödev yönetmeliği DDDD tarafından okundu ve gerekli hususlara dikkat edilmesi kararlaştırıldı. Ödevler Kasım Ayının ilk iki haftası içerisinde öğrencilere verilecek; Nisan Ayının ilk haftası toplanacaktır.Ödevler II. Dönem not ortalamasına etki edecektir.

Ödevlerin değerlendirilmesinde şu hususlara dikkat edilecektir:

SIRA DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR PUAN
1 Ödev Hazırlama, Plana Yayma Ve Uygulama Başarısı 15
2 Ödev İçin Gerekli Bilgi Doküman Araç-Gereç Toplanması Ve Kullanılması 15
3 Ödev Hazırlama Sırasında Ders Öğretmeni İle Diyalog Kurması 10
4 Kaynak Kişiler İle Varsa Kaynak Guruplar İle İletişim Kurabilme 10
5 Ödevin Doğruluk Ve Kullanabilirlik Derecesi 10
6 Ödevin Yazım Ve Dersin Özel Kurallarına Uygunluğu 10
7 Düzgün İfade Kullanma Ve Anlaşılabilir Olması 10
8 Ödevin Özenle Yapılması, Tertip Temizlik Ve Estetik Görüntüsü 10
9 Ödevin Zamanında Teslim Edilmesi 10
Toplam 100


Ödev konuları ise aşağıya çıkartılmıştır:

9. Sınıflar:
* Dünyanın şekli ve hareketlerinin sonuçları
* Atmosfer ve hava olaylarının oluşumu
* İklim elemanları
*Yeryüzünde görülen başlıca iklim tipleri
* İnhisar ilçesi iklim şartları ve etkileri
* İç ve dış kuvvetler
* Yerleşme doku ve tipleri
10. Sınıflar:
* Kayaçların özellikleri
* Levha tektoniği kuramı ile deprem kuşakları ve volkanlar
* Bitki topluluklarının genel özellikleri
* Dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimi
* Geçmişten günümüze farklı geçim tarzları, ekonomik faaliyetler ve toplumsal değişimler
* Ülkemize ait karakteristik bitki tür ve topluluklarının sınıflandırılması
* Türkiye’de yerleşme ve nüfus dağılışını etkileyen faktörler
*Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri
* Doğal afetlerin oluşum nedenleri, şiddetleri, sıklıkları ve insanlara olan etkileri

11. Sınıf
* Azot, karbon, su, enerji ve besin döngüsü
* Hidroelektrik santrallerimiz, yapılış amaçları ve yararlanma yolları
* İnhisar’da yerleşmenin tarihsel gelişimi
* Türkiye ekonomisini etkileyen faktörler
* Alternatif enerji kaynakları
* Küresel ısınma ve Türkiye’ye etkileri
* Türk dünyası ve Türk kültürünün yayılış alanları
* Çeşitli çevre sorunları, etkileri ve tedbirler

12. Sınıf
Müfredat ve kitap dağıtımı gerçekleştikten sonra ödev konuları belirlenecektir.

9- Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılacak konular tespit edilip karşılıklı karara bağlanacaktır ve bu konuda yapılacak çalışmalar yıllık planlarda belirtilecektir.

Özellikle Türkçemizin doğru ve anlaşılır kullanılması hususunda sınıf içi ve dışında gerekli tedbirler alınmaya çalışılacak bu konuda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri ile sıkı bir işbirliği yapılacaktır.

10- Derste işlenecek konular önceden öğrenciye verilerek derse hazırlıklı gelmeleri sağlanacak, konu ile ilgili olarak ya öğrenciye sorular verilecek ya da konu ile ilgili sorular çıkartmaları istenip cevaplandırmaları sağlanacaktır. Görsel araç gereçlerden daha fazla yararlanılacak, öğrencilerin araştırmaya ve sorgulamaya yönelmesi sağlanmaya çalışılacaktır.

11- Toplantıya katılanlar hayırlı bir eğitim öğretim yılı olması temennisinde bulunarak toplantı sona ermiştir.

AAAA BBBB CCCC DDDD EEEE
Coğrafya Öğretmeni Coğrafya Öğretmeni Coğrafya Öğretmeni Coğrafya Öğretmeni Coğrafya Öğretmeni


UYGUNDUR
……………..
Okul Müdür
09-04-2010 18:25
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  2013 2014 lise ingilizce 1. dönem zümre toplantı tutanağı avatar 0 1,982 09-13-2013 20:24
Son Mesaj: avatar
  2013 2014 lise coğrafya 1. dönem zümre toplantı tutanağı avatar 0 1,647 09-13-2013 20:23
Son Mesaj: avatar
  2012 2013 lise ingilizce zümre toplantı tutanağı avatar 0 2,251 09-12-2012 12:26
Son Mesaj: avatar
  2012 2013 türk dili zümre toplantı tutanağı avatar 0 1,515 09-04-2012 22:25
Son Mesaj: avatar
  2011 2012 türk edebiyatı ve dil anlatım dersi sene başı zümre tutanağı zeytin 0 3,439 09-02-2011 20:27
Son Mesaj: zeytin
  2011 2012 din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem zümre tutanağı zeytin 0 2,799 09-02-2011 19:52
Son Mesaj: zeytin
  lise trafik dersi sene sonu yıl sonu zümre öğretmenler toplantı tutanağı özel 0 2,435 06-21-2011 14:56
Son Mesaj: özel
Bug felsefe dersi 2. dönem zümre tutanağı indir daisy 1 6,262 03-07-2011 13:07
Son Mesaj: jigger
  TARİH VE TC İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSLERİ 2.DÖNEM zümre daisy 1 3,129 03-01-2011 21:31
Son Mesaj: pasha52
  lise müzik dersi 2. dönem zümre tutanağı indir daisy 2 8,016 02-23-2011 18:39
Son Mesaj: daisy

Konu ile Alakalı Anahtar Kelimeler

2010-2011 Coğrafya Dersi 1.Dönem Sene Başı Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı 2 indir, 2010-2011 Coğrafya Dersi 1.Dönem Sene Başı Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı 2 Videosu, 2010-2011 Coğrafya Dersi 1.Dönem Sene Başı Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı 2 online izle, 2010-2011 Coğrafya Dersi 1.Dönem Sene Başı Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı 2 Bedava indir, 2010-2011 Coğrafya Dersi 1.Dönem Sene Başı Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı 2 Yükle, 2010-2011 Coğrafya Dersi 1.Dönem Sene Başı Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı 2 Hakkında, 2010-2011 Coğrafya Dersi 1.Dönem Sene Başı Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı 2 nedir, 2010-2011 Coğrafya Dersi 1.Dönem Sene Başı Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı 2 Free indir, 2010-2011 Coğrafya Dersi 1.Dönem Sene Başı Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı 2 oyunu, 2010-2011 Coğrafya Dersi 1.Dönem Sene Başı Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı 2 download

  • Paylaş
  • Yazdırılabilir Sürüm
  • Bu Konuyu Arkadaşına Gönder
  • Konuya Abone Ol
Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir

Zaman: 05-21-2018, Saat: 5:10

Türkçe Çeviri: MyBB Türkiye
Üretici: MyBB, © 2002-2018 MyBB Group.


sınıf , kitap cevapları sınıf , kitap cevapları