ÜYELERİMİZİN VE ZİYARETÇİLERİMİZİN SİTEMİZE DOSYA VE DÖKÜMAN EKLEMESİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR. AYRICA İSTEYEN ÜYELERİMİZ SİTEMİZDE MODERATÖR OLABİLİRLER . TEŞEKKÜRLER...
Content Top

Hukuki desteklerinden ötürü Karakum Avukatlık Bürosunun kurucusu Av. Mustafa KARAKUM 'a şükranlarımı sunarım. TEŞEKKÜRLER...
Gönder 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık 3. ünite cevapları
Yazar Mesaj
avatar Çevrimdışı
Super Moderator
******

Mesajlar: 5,737
Üyelik Tarihi: Oct 2010
Rep Puanı: 16
Mesaj: #1
2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık 3. ünite cevapları
2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık 3. ünite cevapları
4. metin
DİVANÜ LÜGÂTİ’T-TÜRK
Rahman ve Rahîm Olan Allah’ın Adıyla
- Yardım Ondandır –
1. “Divanü Lügâti’t-Türk”ün ön sözüne besmeleyle başlanması, Allah’a hamd (şükür) edilmesi, ondan yardım dilenmesi, Peygamberden söz edilmesi hangi kültürün etkisinden kaynaklanmaktadır? Bu kültürü yansıtan diğer değerleri de siz bulunuz. Buna göre eserin dil, söyleyiş ve kültür özelliklerini açıklayınız.
1. İslam kültürünün etkisinden kaynaklanır. Diğer bir özellik de hadis rivayet etmesi de İslam kültürüne ait bir özelliktir.
2. Eserin “alp” kelimesinin açıklamasında okuduğunuz dörtlükle ilgili bilgilerinizi tekrarlayınız. Eserde bazı sözcüklerin atasözlerinde ve şiirlerde kullanıldığını belirten Kaşgarlı Mahmut, sizce Destan Dönemine ait bu ürünleri aktarmakla edebiyatımıza ve kültürümüze nasıl bir katkı sağlamıştır?
2. Eser destan dönemi ve sözlü edebiyata ait bilgilerin günümüze kadar gelmesine vesile olan tek eserimizdir. Eser bu eser Kaşgarlı Mahmud tarafından derlenip yazılmamış olsaydı bugün elimizde destan, koşuk, sav, sağu gibi türleri görebilmemiz mümkün olmayabilirdir.
3. Aşağıdaki cümlede koyu yazılmış kelimelerdeki ses değişimlerini inceleyiniz.
3.
ol mening birle öçeşdi.
kelse kişi atma angar örter kül-e
öd keçer kişi tuymas, yalnguç oglı menggü çalmas


Bu ses özelliklerine göre aşağıdaki yargıyı tamamlayınız.


Divanü Lügâti’t-Türk KARAHANLI TÜRKÇESİ ile yazılmıştır.


4. a. “Divanü Lügâti’t-Türk” adlı eserin edebiyat ve kültür tarihimiz açısından önemini belirten sunumunuzu grup sözcünüz aracılığıyla arkadaşlarınıza aktarınız.
4.
11. yy’da (1072-1074) Kaşgarlı Mahmut yazmıştır.
Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla yazılmıştır.
Türk dilinin ilk sözlüğü ve ilk dilbilgisi kitabıdır.
Modern sözlük anlayışıyla yazılmış olup ilk ansiklopedik sözlüktür.
Türk kültürü, tarihi, folkloru hakkında bilgi verir. İlk folklor incelemesidir.
Eserde Türkçe kelimelerin kaynakları, destan örnekleri, şiir örnekleri, deyimler, atasözleri, koşuk ve sagu örnekleri yer almaktadır.


b. “Divanü Lügâti’t-Türk”te bulunan, Balasagun’u dünyanın merkezi olarak gösteren aşağıdaki haritayı inceleyiniz.
b. Dönemin ilim ve irfan yuvası olduğunun göstergesidir.

Kaşgarlı Mahmut’un eserine aldığı kelimeler ile bunların kullanıldıkları örnekler, edindiğiniz bilgiler ve yukarıdaki haritadan yararlanak “Divanü Lügati’t Türk”ün edebiyat ve kültür tarihimiz açısından önemini aşağıya yazınız.
Edebiyatımız açısından daha önceleri dönemlere ait olan sözlü kültür ürünlerinin burada derlenmiş olarak bulabilmekteyiz. Mesela Alp Er Tunga sagusu burada geçmektedir. Bu şekilde de günümüze kadar gelmesine vesile olmuştur. Yani sözlü dönem ürünlerin yazıldığı metindir. Kültürümüz açısından önemli yeri vardır ve kültürümüzü bir sonraki nesile aktarmada önemlidir. Dönemine göre Araplara Türkçe öğretmeye çalışması önemlidir.

6. “Divanü Lügâti’t-Türk”ün özelliklerini aşağıdaki tabloda sıralayınız.
Divanü Lügâti’t-Türk
(XI. yüzyıl) Özellikleri
1. İlk Türkçe sözlüktür.
2.Karahanlı Türkçesi ile yazılmıştır
3. Türk kültürü, tarihi, folkloru hakkında bilgi verir
4. Sözlü kültüre ait örnekleri buluruz.
5. Kaşgarlı Mahmud, tarafından yazılmıştır.

7. a. XI – XII. yüzyıllarda Türklerin tarihî, siyasi ve sosyal yapısı hakkında bulduğunuz yazıların özetlerini arkadaşlarınızla paylaşınız.
a. 11. ve 12. yüzyıl Türkler tarihi, siyasi ve sosyal olarak bir değişim içerisindedir. Bu değişimde en büyük etken İslamiyet’in kabulüdür. İslamiyet’in kabulünden sonra yerleşik hayata geçen Türkler zaman içerisinde milli birlik ve benliklerini yazıya aktarmak istemişlerdir ve bunların yeni kültüründe izlerini taşıyan eserler görülmektedir. Zaman zaman Arap ve Fars kültürünün etkisinde kalınsa da bunlardan kurtulmanın yolları aranmış ve büyük oranda da başarılı olunmuştur.

b. XI – XII. yüzyıllardaki bu yapının, o döneme ait “Kutadgu Bilig”, “Atebetü’l Hakayık”, “Divan-ı Hikmet” ve “Divanü Lügâti’t-Türk”e nasıl yansıdığını açıklayınız.
b.
1. 11. ve 12. Yüzyılda Arap ve Farz etkisinin arttığı görülür.
2. Toplum farklılaşma olduğu gibi edebiyatta farklılaşma olmuştur. Yeni unsur hayata girerken mesnevi gibi yeni nazım şekilleriyle yeni terimler edebiyata girmiştir.
3. Yazılanlar İslamiyet’i öğretmek amacıyla yazılmış olan öğretici metinleridir.
4. Bu dönemde yazılan eserlerde Hakaniye Türkçesi kullanılmıştır.
5. İslâmiyet, bu dini kabul eden Türklerin duyuş ve düşünüşünü, dünya görüşünü, yaşayış tarzını değiştirmiştir. Bu dönemde kentlerin ve kentsel yaşamın oluşması sonucunda toplumda tabakalaşma meydana gelmiş, bu da Arap ve Fars kültürlerinin yüzyıllar boyunca beslediği büyük bir zevk ayrılığını doğurmuştur.
6. Genellikle medrese öğrenimi gören ve İslâmî bilimleri öğrenen yüksek zümre şairleri, Fars edebiyatını örnek almakla birlikte, aynı konu ve temaları, aynı ölçü ve biçimleri kullanarak, kendi üslûplarının damgasını taşıyan klâsik bir edebiyat meydana getirmeyi başarmışlardır.
7. İslâmiyet, toplumda bir zevk ayrılığına yol açmakla birlikte, Türk edebiyatının birtakım yeni değerler kazanarak zenginleşmesinde ve böylece çok yönlü bir gelişme göstermesinde etkili olmuştur.


5. metin
MİLLİYETİN TEMELİ OLAN DİL BİRLİĞİ
1. Atatürk, okuduğunuz metinde Türkçenin hangi özelliklerini belirtiyor? Aşağıya yazınız.
1. Dünyanın en zengin, en güzel ve en kolay öğrenilebilecek bir dil olduğunu vurguluyor. Bir hazine olduğunu vurguluyor.
2. a. Atatürk’ün Türk diliyle ilgili bulduğunuz sözlerini arkadaşlarınızla paylaşınız.
a.
Türk milletinin dili Türkçe’dir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yüceltmek için çalışır. (1929)
Zengin sözlüğümüzün toplandığı gün, milli varlığımız en kuvvetli bir dal kazanacaktır. Bizim milliyetçiliğimizin esası dil birliğinin korunmasıyla mümkün olacaktır. (1938)
Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sayısız felaketler içinde ahlakının, geleneklerinin, hatıralarının, çıkarlarının, kısaca bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili Türk milletinin, kalbidir, zihnidir. (1929)
Güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz. Bizim ahenkli, zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. (1928)


b. Atatürk’e göre Türk dili, Türk milleti için neden mukaddes bir hazinedir? Açıklayınız.
b. Türklere ait anane, gelenek, görenek, ahlak, hatıra ve badireler dil sayesinde saklanmakta ve korunmaktadır.


3. a. Türk Dil Kurumunun ne zaman kurulduğunu arkadaşlarınızla paylaşınız.
a. Türk Dil Kurumu, Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla 12 Temmuz 1932′de Atatürk’ün talimatıyla kurulmuştur.
b. Edindiğiniz bilgiler ve okuduğunuz metinden yararlanarak Atatürk’ün “Türk Dil Kurumunu” kurma amacını açıklayınız.
b. Dünyanın en zengin , en güzel dilini korumak ve zenginleştirmek için kurulmuştur.


4. Türk dilinin üstünlüğünün dile getirilmesi, dilimizin yaşatılması için eserler veren yazarları ve bunların eserlerini sıralayınız.
4.
Ali Şir Nevai – Mecalisü’n – Nefais
Nihad Sami Banarlı – Türkçenin Sırları
Yavuz Bülent Bakiler – Sözün Doğrusu 1-2 (İki kitap)


5. Kaşgarlı Mahmut’un XI. yüzyılda “Divanü Lügâti’t-Türk”ü yazma amacını hatırlayınız. Kaşgarlı Mahmut’un eserinde Türk diline verdiği önemle XX. yüzyılda Atatürk’ün Türkçeye verdiği önemi karşılaştırarak düşüncelerinizi söyleyiniz.
5. Kaşgarlı Mahmud, Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazmıştır. Türk diline değer verdiği ve kalıcı olacağına inandığı için eserini yazmıştır. Atatürk de aynı şekilde Türk diline önem verdiği için Türk Dil Kurumunu kurmuştur ve dilimizi korumak altına almaya çalışmıştır.


YORUMLAMA – GÜNCELLEME
1. a. TRT’den temin ettiğiniz “Asya’nın Kandilleri” adlı belgeselden Yusuf Has Hâcib ve Hoca Ahmet Yesevî’yi anlatan bölümleri izleyiniz. Bu bölümlerle ilgili yorumlarınızı açıklayınız.
1.

b. Kutadgu Bilig’den alınan aşağıdaki beyitte aktarılmak istenen düşünceyi açıklayınız. Yusuf Has Hâcib’in bu düşüncesine katılıp katılmadığınızı belirtiniz.
Ukuş körki til ol, bu til körki söz
Kişi körki yüz ol, bu yüz körki köz.
(Aklın süsü dildir, dilin süsü söz
Kişinin süsü yüzdür, yüzün süsü de göz)
b. Dil ve söz insanın bilgisini, görgüsünü ve aklını ortaya koyan en güzel vasıtadır. Tek başına akıllı ve iyi niyetli olmak yetmiyor, insan kendini en iyi şekilde ifade edebilmeli.

2. “Divanü Lügâti’t-Türk”ten sözcüklerin anlamının verildiği bir sayfayla TDK yayını Türkçe Sözlük’ün bir sayfasını karşılaştırınız. Kullanım açısından hangi sözlüğü tercih ettiğinizi belirtiniz.
2. Alp sözcüğü
TDK: Yiğit, kahraman olarak geçer.
Divanü Lügâti’t-Türk: Yiğit, kahraman, baha olarak geçer.


3. Bir konuda bilgi vermek, düşüncelerinizi aktarmak için hazırladığınız kitabı, nazım şeklinde mi yoksa nesir şeklinde mi yazmayı tercih edersiniz? Sizce bir eserin öğretici olması mı estetik olması mı gerekir? Düşüncelerinizi açıklayınız.
3. Yazacağımız konuya göre ve bizim yapmak istediğimize göre değişir. Eğer anlatma istediklerimizin net anlaşılması gereken yönleri varsa ki sanatsal metinleri herkes aynı anlamayabilir o zaman yapılması gereken düzyazı şeklinde öğretici olarak yazılır. Estetik olarak yani sanatsal olarak da yazıldığında hem vurgulayıcı ve çarpıcı hem de öğretebilme gücü vardır. Yani bu tamamen kişinin kendine kalmış, söz söyleme güzüne kalmıştır. Yunus kadar etkili söz söyleyebiliyorsak o zaman öğretici yazmanın bir anlamı yok. Sanatsal yazılmalı, ama yapılamıyorsa o zaman düzyazı ve öğretici şekilde yazılmalı.


4. İslami döneme ait okuduğunuz bu dört eseri, günümüz şartlarında nasıl değerlendirdiğinizi, edebiyatımıza ve kültür tarihimize katkılarını aktaran birer paragraf yazınız. Hazırladığınız paragrafı sınıfta okuyunuz. En güzel yazıyı, sınıf içi oylama yoluyla belirleyiniz.
4.


5. İslami dönem ürünleri olan “Kutadgu Bilig, Divan-ı Hikmet, Atebetü’l Hakayık ve Divanü Lügati’t-Türk” adlı dört eseri, kitabınızda okuduğunuz bölümlerden hareketle hem sanat hem öğreticilik yönünden değerlendiriniz. Sonucu aşağıya kısaca yazınız.
5. Dört eserde hem sanatsal hem de öğretici yönü ağır basan eserlerdir. Didaktiktir.


6. Atatürk’ün “Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır.” sözünde günümüz gençliği için nasıl bir ileti olduğunu açıklayınız.
6.
7. Günümüzde yabancı dillerden alınma kelimelerin Türkçeyi nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Çözüm için neler öneriyorsunuz? Açıklayınız.
7. Günümüzde özellikle gençler yabancı dillerden –İngilizceden – çok etkilenmekte ve bunları sorgusuz sualsiz kullanmakta bir sıkıntı görmemektedir. Teknolojik gelişmeler dil konusunu olumsuz etkilemiştir. Her lafın arasına yabancı kelime sıkıştırma hastalığı bize Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası’ndaki Bihruz Bey’i hatırlatmaktadır. Yapılması gereken şey ise dilimizde bulunan kelimeleri kullanmak, yabancı kelimelerin karşılığı varsa bunları dilimizde aramak, yoksa ki ancak o şekilde onu alıp kullanmak gerekir. Her kelimeyi alıp dilimize yansıtmak ve özellikle de diğer dilleri dilbilgisi kurallarını alıp kullanmak dilimizi yozlaştırır.


DEĞERLENDİRME
1.
Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükler yazarak cümleleri tamamlayınız.
İslami dönemde edebî eserlerde İSLAMİ ilgili değer, düşünce ve bilgilerden yararlanılmaya başlanmıştır.
İslam uygarlığı çevresinde bazı efsane ve önemli olayların anlatımında, beyitlerle yazılan ve her beytin mısraları kendi aralarında kafiyeli olan nazım biçimi kullanılır. Bu metinlere MESNEVİ denir.
KUTADGU BİLİG bir nasihatnamedir.
DİVAN-I LÜGAT-İT TÜRK ilk ansiklopedik sözlüğümüzdür.


2. “Divanü Lügâti’t-Türk” hakkında verilen bilgilerden doğru olanları işaretleyiniz.


Yazarı Kaşgarlı Edip Ahmet’tir. XII. yüzyılda yazılmış bir eserdir.
XXX Türk destanlarından, koşuklarından, savlarından örnekler içermektedir.
XXX Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmamıştır.
Eser, Çağatay lehçesiyle kaleme alınmıştır.3. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Kutadgu Bilig didaktik bir eserdir.
B. Divan-ı Hikmet’in yazarı, Hoca Ahmet Yesevî’dir.
C. Kutadgu Bilig mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır.
D. Divan-ı Hikmet, tasavvuf şiirlerinden oluşur.
E. Divanü Lügâti’t-Türk folklorik özellikler de taşımaktadır.
CEVAP:A


4. İnsanlara mutluluğun yollarını göstermek amacıyla yazılmış olan eserde, değerler sembolik (alegorik) kişiler aracılığıyla anlatılmaktadır. Siyasetname özelliği taşıyan eser, Karahanlı hakanına sunulmuştur. Eserde ideal bir devletin ve insanın özellikleri; felsefe, ahlak, eğitim vb. konular işlenmiştir.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A. Muhakemetü’l Lügateyn
B. Divan-ı Hikmet
C. Kutadgu Bilig
D.Atebetü’l Hakayık
E. Divanü Lügâti’t-Türk
CEVAP:C


5. Aşağıdaki cümlelerin başına yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
( D ) Kutadgu Bilig ve Atebetü’l Hakayık, Hakaniye lehçesiyle yazılmış eserlerdir.
( D ) Divan-ı Hikmet, dinî bilgileri nazım şeklinde yorumlayan bir eserdir.
( Y ) Divanü Lügâti’t-Türk, Türk dilinin Arap dili ile at başı yürüdüğünü göstermek veya Türkçenin üstünlüğünü ispatlamak için yazılmıştır.
( Y ) Divanü Lügâti’t-Türk’te coğrafi bilgiler yer almamıştır.
( Y ) Divan-ı Hikmet ve Divanü Lügâti’t-Türk, Hakaniye lehçesiyle yazılmamıştır.

6. “Millet, dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı olan vatandaşların oluşturduğu siyasi ve sosyal toplumdur.” (Atatürk)
Yukarıdaki sözde dil ile ilgili vurgulanan düşünce nedir?
A. Dil, kültür taşıyıcısı rolündedir.
B. Türk dili yaşayan bir dildir.
C. Dil, ülkü birliğini sağlayan araçtır.
D. Dil, siyasi ve sosyal oluşumu sağlayan araçtır.
E. Dil, millet olmanın temel şartlarından biridir.
CEVAPBig Grin

paylaşmak sizlerle güzel ...
10-22-2012 10:28
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık cevapları 145 146 147 148 149 150 avatar 0 2,282 12-09-2012 15:03
Son Mesaj: avatar
  2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık cevapları 141 142 143 144 145 avatar 0 2,004 12-09-2012 15:01
Son Mesaj: avatar
  2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık cevapları 137 138 139 140 141 avatar 0 1,840 12-09-2012 14:59
Son Mesaj: avatar
  2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık cevapları 133 134 135 avatar 0 1,890 12-09-2012 14:55
Son Mesaj: avatar
  2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık cevapları 128 129 130 131 132 133 avatar 0 1,958 12-09-2012 14:53
Son Mesaj: avatar
  2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık cevapları 120 121 122 123 125 127 avatar 0 2,548 12-09-2012 14:51
Son Mesaj: avatar
  2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık cevapları 115 116 117 118 119 avatar 0 2,284 12-09-2012 14:46
Son Mesaj: avatar
  2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık cevapları 109 110 111 112 113 114 avatar 0 2,126 12-09-2012 14:44
Son Mesaj: avatar
  2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık cevapları 107 108 avatar 0 1,753 12-09-2012 14:40
Son Mesaj: avatar
  2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık cevapları 96 97 98 99 101 103 105 avatar 0 2,086 12-09-2012 14:17
Son Mesaj: avatar

Konu ile Alakalı Anahtar Kelimeler

2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık 3. ünite cevapları indir, 2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık 3. ünite cevapları Videosu, 2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık 3. ünite cevapları online izle, 2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık 3. ünite cevapları Bedava indir, 2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık 3. ünite cevapları Yükle, 2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık 3. ünite cevapları Hakkında, 2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık 3. ünite cevapları nedir, 2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık 3. ünite cevapları Free indir, 2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık 3. ünite cevapları oyunu, 2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık 3. ünite cevapları download

  • Paylaş
  • Yazdırılabilir Sürüm
  • Bu Konuyu Arkadaşına Gönder
  • Konuya Abone Ol
Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir

Zaman: 06-24-2018, Saat: 16:42

Türkçe Çeviri: MyBB Türkiye
Üretici: MyBB, © 2002-2018 MyBB Group.


sınıf , kitap cevapları sınıf , kitap cevapları