ÜYELERİMİZİN VE ZİYARETÇİLERİMİZİN SİTEMİZE DOSYA VE DÖKÜMAN EKLEMESİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR. AYRICA İSTEYEN ÜYELERİMİZ SİTEMİZDE MODERATÖR OLABİLİRLER . TEŞEKKÜRLER...
Content Top

Hukuki desteklerinden ötürü Karakum Avukatlık Bürosunun kurucusu Av. Mustafa KARAKUM 'a şükranlarımı sunarım. TEŞEKKÜRLER...
Gönder 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
TÜKETİCİYİ KORUMA HAFTASI (15-21 MART) program evrakları
Yazar Mesaj
daisy Çevrimdışı
Moderator
*****

Mesajlar: 2,010
Üyelik Tarihi: Aug 2010
Rep Puanı: 66
Mesaj: #1
TÜKETİCİYİ KORUMA HAFTASI (15-21 MART) program evrakları
TÜKETİCİYİ KORUMA HAFTASI (15-21 MART)
Tüketiciyi koruma haftası ülkemizde 15-21 Mart tarihleri arasında düzenlenmektedir.
TÜKETİCİ HAKLARININ DAHA ETKİN KULLANILMASI İÇİN ÖNERİLER
Tüketici meseleleri konusunda sistemli ve pratik çözüm getirecek önerileri şöyle sıralamak mümkündür.
1. Anayasada yer alan tüketicinin korunması konusu, bir devlet politikası haline getirilerek hayata geçirilmelidir.
2. Dünyamızda gelişen teknolojinin sağladığı ürünler, bu ürünlerin çeşitlilikleri ve üretimi ile tüketim faaliyetlerinin farklılaşması, tüketici eğitimini gerekli kıldığından, örgün ve yaygın öğretim organizasyonları çerçevesinde ve her kademede tüketici konusunda eğitim çalışmaları hızlandırılmalıdır.
3. İndirimli satışlarla ilgili olarak, hammadde ve ara maddelerde yapılan indirimlerin satışa sunulan ürünlere ne derece yansıtıldığı araştırılmalı ve kamuoyonun bilgilenmesi sağlanarak, tüketicide fiyat-kalite bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunulmalıdır.
4. Tüketici sadece kanunlarla korunamaz, bunun için gerekli olan sosyal yapının da kurulması gerekir. Ülkemizde var olan sivil toplum örgütlerine ve standardizasyon çalışmalarına destek verilmelidir.
5. İthal malların denetiminde ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyon eksikliği giderilmeli, kalite denetimi yapılmadan, dampingli yabancı malların ülkemiz piyasasına girmesine müsaade edilmemelidir.
6. Üretici örgütlerinin (TOBB, vb.) etkin denetimi sağlandığı takdirde, tüketici ve üretici faydalarını karşılıklı korumaları, güven esesana dayanan sağlıklı ve düzenli ilişkiler içinde bulunmaları mümkün olur. Böylece üretici ile tüketicinin hasım değil, hısım oldukları gerçeği ortaya çıkar.
7. Standard-Kalite-Tüketici konularında bilinçlenme ve bir davranış biçimi oluşturmak için kitle iletişim araçları aracılığıyla kampanyalar uygulanmalıdır.
8. Tüketicilerin haklarının alınması, aldatılamaması ve kendi tercihlerini sağlıklı olarak belirleyebilmeleri açısından örgütlenmeleri gerektiği kendilerine anlatılmalı, bağımsız tüketici derneklerinin yaygınlaşması için kamu desteği sağlanmalıdır.
9. Garanti belge ve bilgileri gayet net olmalı; garanti hükümleri eksiksiz uygulanmalıdır.
10. Etiket zorunluluğuna uyulması sağlanmalıdır.
11. Tüketici kooperatifleri de piyasa kurallarıyla devreye sokulmalıdır.
12. Özel radyo ve televizyon yayınlarında yer alan reklamların denetimsiz olmasından kaynaklanan problemlerin önlenmesi amacıyla bu reklamlarda yanıltıcı, zararlı olmama ve geleneklerimize uygunluk şartı aranmalıdır.
13. Tüketici, satın aldığı mal ve hizmetlere dair yanlış bilgilendirildiğini ıspatlandığı takdirde, bu mal ve hizmetleri üreten, ithal eden, satan firmaların tüketiciyi uğradığı zarardan dolayı tazmin etmeleri sağlanmalıdır.
14. Tüketici bilincinin oluşması konusunda üreticilere de önemli görevler düşmektedir. Üreticiler, ürettikleri mal ve hizmetin niteliklerini, varsa kullanımdan dogabilecek olumlu ve olumsuz yönleri, tüketicilere aktararak bilgilenmelerini sağlamalıdırlar. Üreticiler, sektörler bazında "Tüketici Danışma Merkezleri"ni yaygın hale getirmelidirler.
TEMEL TÜKETİCİ HAKLARI ,
Ekonomik ve sosyal yaşamda kullanılan dar anlamda tüketici tanımı şöyledir "Tüketici ekonomik,sosyal ve kültürel ihtiyaclarını karşılayabilmek için nihai bir mal ve hizmeti satın alıp nihai olarak kullanan ya da kendi kendine üretip kendisi kullanan ve hiçbir mübadeleye sokmayan her ikisi, kurum ve ailedir."
Diğer bir tanıma göre ise "Esas olarak tüketicilik,tüketicilerin ekonomik refahını ve politik gücünü artırmayı amaçlayan farklı ve gelişen sosyal bir harekettir" denilmektedir.
Bir toplumda tüm bireyler nihai tüketicidir. Aslında tüketicinin hemen hemen nüfusun tamamını kapsayan bir kavram olarak ortaya çıktığı görülür.Bu bakımdan aslında tüketicinin korunması demek bir ülkede yaşayan insanların korunması demektir. Gerek literatürde, gerek Avrupa Birliği belgelerinde, gerekse Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen tüketici hakları, Uluslararası Tüketici Birliği Örgütü tarafından zaman içerisinde geliştirilmiştir. Bu konudaki çalışmalar dikkate alınmak suretiyle Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü - daha sonraki adıyla Uluslararası Tüketiciler Örgütü - tarafından deklare edilmiş ve genel kabul görmüş, evrensel nitelikte sekiz tüketici hakkı mevcuttur.
Tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak, aydınlatmak, eğitmek, zararlarını tazmin etmek, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikalarının oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmek amaçıyla çıkarılan "4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" 08.03.1995 tarih ve 22221 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Kanun 08 eylül 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bu kanun ile Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü tarafından ilan edilen sekiz temel hak Türk tüketicisine de tanınmış oldu. Buna göre tüketicinin sekiz temel hakkını söyle sıralayabiliriz.
A. Temel İhtiyaçların Karşılanması Hakkı;
İnsanın, insan olmasından kaynaklanan ve hayatını sürdürebilmesi için gereken asgari ihtiyaçları işaret eden bu hak şu kavramları içerir;
- Gıda maddesi tüketebilme,
- Giyinme ve kuşanma,
- Barınma (konut hakkı),
- Temel sağlık koşul ile hizmetlerinden yararlanabilme hakkı.
B. Güvenlik ve Güven duyma Hakkı;
Yine birinci temel hakla bağlantılı olarak ve ihtiyaçlar hiyerarşisinin alt kademesinde yer alan diğer bir unsur da "güven içerisinde hayatı sürdürme" isteğidir. Güvenlik ve güven duyma hakkı, bu temel gerçeğe işaret etmekte ve günümüz hayat şartlarına paralel olarak şu unsurları içine almaktadır.
Hayatı idame ve genel sağlığını koruma bakımından tehlikeli ve zararlı etkiler taşıyan ya da sonradan olabilecek;
-Her çeşik mal ve mamüle,
-Tüm hizmetlere,
-Her ölçekte imalat, üretim, süreç, yöntem ve prosedürlerine,
-Aracı ve satıcı işletmelerin ve her hükümün, potansiyel ve/veya fiili tehlikeye sebep olabilecek icraat ile risklerine karşı korunma hakkını iade eder.
Bu hakla ilgili olarak ortaya çıkan vazgeçilemez bir unsur da standardlar ve standardizasyon konusudur. Bu yönüyle, standardlar ve standardlaştırma konuları, tüketici hakları mevzuunun ayrılmaz ve önemli bir parçasıdır.
C. Bilgi Edinme Hakkı;
-Satın alınabilir mal ve hizmetler hakkında bilgi sahibi kılınma,
-Yanıltıcı, yanlış ve eksik reklam uygulamalarına karşı korunma,
-Pazarlama karmasının diğer tüm unsurlarında (ambalaj, etiket, promasyonlar, vb) yanıltıcı, eksik ve yanlış anlayış ile uyygulamaları önleme, amaçlarına uygun, düzeltici ve engelleyici tedbirlerle, tüketicinin bilgi edinme hakkı tesis edilmeye çalışılmaktadır.
D. Seçme Hakkı;
Demokrasilerle siyasal yetkiyi kullanacak mercileri özgür iradeleri ile seçen vatandaşların (tüketicilerin) aynı mantık doğrultusunda, istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak mamul ve hizmetleri de seçme hakkı bulunmalıdır. Bunun için de, kendisine alternatif mamul ve hizmetler sunulmalı; kısıtlı sayıda, ya da alternatifsiz bırakılmamalıdır.Zaten serbest piyasa ekonomosinin temel mantığı da "mevcut alternatifler arası rekabet yoluyla geliştirme-iyileştirme" değilmitir.
Tüketicinin temel hakları arasında yeralan seçme hakkının kapsamında;
Rekabetçi fiyatlar ve karşılaştırılabilir diğer niteliklere sahip, çok çeşitli mamul ve hizmetin tüketiciye sunulması,
-Çok çeşitlilik (altennatif) söz konusu olmasa dahil, belirli sahalarda kabul edilebilir fiyat, tatminkar kalite ve servis garantisinin sağlanması unsurları söz konusu edilmektedir.
E. Temsil Edilme (Sesini Duyurma) Hakkı;
Temel bir hak olarak; tüketicinin (sesini duyurma) temsil edilme kapsamında;
-Siyasi otoritenin, sosyo ekonomik politikalarını oluşturmasında dikkate alınmak, etkili olmak.
-Kamu kuruluşlarında temsil edilmek,
-İşletmeler ve onları şemsiyeleri altında toplayan kurumlarda çıkarları temsiletmek, gerektiğinde müdahil olabilmek,
-İşletmelerin değişik aktivitelerinde (tüketici panelinden, yeni ürün geliştirmeye kadar….) rol oynamak görüş ve istek bildirmek gibi aktiviteler yer almaktadır.
F. Tazmin Edilme Hakkı;
Tüketicilerin temel hakları arasında, görülen zarar ve/veya ihmal karşılığında tazminata hak kazanma güvencesinin de bulunması hukuk mantığının gereğidir. Temelde, tüketicinin "haklı" taleplerinin, firmalar ve diğer kuruluşlar nezdinde takibe geçilebilmesi ve dikkate alınması olarak belirtilebilecek bu yaklaşım çerçevesinde;
-Kusurlu malların geli alınmasında kolaylık,
-Kusurlu hizmetlerin yeniden görülmesi imkanlarının var olması,
-Kusurlu malların geli alınması(değiştirilmesi) mümkün değilse, bedelinin iadesinin sağlanması,
-Hukuki temellere dayanılarak, tazminat-zarar-ziyan bedeli ödenmesi hakkının düzenlenmesi,
-Resmi kuruluşlara, hukuki ve moral desteğinin sağlanması unsurları yer almaktadır.
Gelişmiş ülkelerde, "tazmin edilme hakkı" ile bağlantılı olarak geniş çerçeveli yasal düzenlemelere ve kurumlaşmaya gidirliği görülmektedir.
G. Eğitilme Hakkı;
Hemen her alanda gelişme kaydedilmesinin temel unsuru olarak "eğitim" konusu gösterilmiştir. Çağdaş dünyanın temelinde eğitim yer almaktadır. Tüketici gibi kapsamlı bir konunun da, eğitim çcerçevesinden ayrı ele alınması düşünülemez.
Tüketicinin eğitilme hakkı, sorumlu ve bilinçli tüketici olma yolunda;
-Her seviyedeki eğitim öğretim kurumlarında; okullarda bilgilendirme ve eğitilme,
-Bunlar dışında kalan kuruluşlarda ve sosyal organizasyonlar çerçevesinde aydınlatılma ve eğitilme,
-Televizyon, sinema vb görsel yayın araçları ve basın-yayın aracılığıyla ilgili konularda kamunun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması hususlarını kapsamaktadır.
H. Sağlıklı Bir Çevreye Sahip Olma Hakkı;
Sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkı çerçevesinde;
-Yaşadığımız hayatın kalitesini arttıracak fiziksel ve çevreye sahip olma,
-Çevresel tehlikelerden korunma,
-Bugünkü nesiller için olduğu kadar, gelecek kuşaklar için de geçerli sayılabilecek çevreyi koruma ve kollama hakkını muhafaza hususları belirtilmektedir.


B.M.TÜKETICI HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESI

I-HEDEFLER
Madde 1: Bütün ülkelerdeki, özellikle gelismekte olan ülkelerdeki tüketicilerin menfaatlerini ve ihtiyaçlarini gözönüne alarak tüketicilerin çogu zaman ekonomik sartlar, egitim seviyeleri ve pazarlik gücü yönünden dengesizliklerle karsilastiklarinin idrakinde olarak; ve adil, tarafsiz ve idame ettirilebilecek ekonomik ve sosyal bir gelismeyi tesvik etmenin önemi kadar, tüketicilerin zararli olmayan ürünlere erisme haklarina sahip olmasi gerektigi düsüncesi ile tüketicinin korunmasina iliskin temel esaslar asagidaki su hedefleri ihtiva eder:
a) Ülkelere, halklarina, tüketici olarak yeterli korumayi saglamak ve idame ettirmek yönünde yardimci olmak.
b) Tüketicilerin ihtiyaçlarina ve isteklerine cevap verecek üretim ve dagitim sekillerini kolaylastirmak,
c) Mallarin üretimi ve dagitimi ve tüketicilere hizmet vermekle istigal edenler için yüksek ahlaki davranis seviyesini tesvik etmek,
d) Tüketicileri olumsuz yönde etkileyen ulusal ve uluslararasi düzeyde faaliyette bulunan bütün tesebbüslerin is yolsuzluklarina mani olmak için ülkelere yardimci olmak,
e) Bagimsiz tüketici gruplarinin gelismesini kolaylastirmak,
f) Tüketiciyi koruma alaninda uluslararasi isbirligini kolaylastirmak,
g) Tüketiciye daha düsük fiyatlarla daha çok seçenek temin edecek pazar sartlarinin gelismesini tesvik etmek.
II- GENEL ILKELER
Madde 2: hükümetler, asagida belirtilen ilkeleri gözönünde tutarak güçlü bir tüketiciyi koruma politikasi gelistirip, kuvetlendirmeli veya idame ettirmelidir. bunu yaparken her hükümet, tüküticilerin korunmasi ve sosyal sartlari ile halkinin ihtiyaçlari dogrultusunda ve önerilen tedbirlerin bedelini ve yararlarini idrak etmis olarak kendi önceliklerini tayin etmelidirler.
Madde 3: Tüketicilerin karsilanmasi istenilen yasal ihtiyaçlari sunlardir:
a) Tüketicilerin kendi saglik ve güvenliklerine karsi tehlikelerden korunmasi,
b) Tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin gelistirilmesi ve korunmasi,
c) Tüketicilere, kendi ferdi istek ve ihtiyaçlarina göre bilinçli seçim imkani saglamak için yeterli bilgilere erisim saglanmasi,
d) Tüketici egitimi,
e) Etkili bir hata telafi merciinin tüketicilere temini,
f) Tüketici ve diger ilgili grup ve kuruluslarin olusturulmasi özgürlügü ve bu gibi kuruluslarin kendilerini etkileyen karar verme islemlerinde kendi görüslerini ortaya koyma firsati,
Madde 4: Hükümetler, tüketiciyi koruma politikalarini gelistirmek, uygulamak, kontrol etmek için yeterli bir altyapi temin etmeli ve idame ettirmelidir. Tüketiciyi koruma tedbirlerinin, nüfusun tüm bölümlerinin, bilhassa kirsal nüfusun menfaatleri için uygulanmasini saglamak amaciyla özel çaba harcanmalidir.
Madde 5: Bütün tesebbüsler, sinirlari içinde is yaptiklari ülkelerin ilgili kanun ve kurallarina uymalidirlar. Ayrica sözkonusu ülkenin yetkili kisilerince kabul edilmis bulunan uluslararasi koruma standartlarinin uygun hükümlerine itaat etmelidirler.
Madde 6: Tüketiciyi koruma politikasi gelistirilirken arastirma yapan üniversiteler ile özel ve kamu tesebbüslerinin olumlu rolünün potansiyeli gözönünde bulundurulmalidir.
III- ESASLAR
Madde 7: Aşağıdaki esaslar hem mahalli olarak üretilen mal ve hizmetlere, hem de ithal edilenlere uygulanmalıdır.
Madde 8: Tüketiciyi korumak için herhangi bir usul veya kural tatbik edilirkenzbunlarin uluslararasi ticarete engel teskil etmemesine ve uluslararasi ticaret taahhütleri ile uyumlu olmalarini temin etmek için gerekli özen gösterilmelidir.
(Bu esaslardan ülkemiz için öncelikli olanlar asagidadir.)
A- FIZIKI GÜVENLIK:
Madde 10: Imalatçilarin ürettigi mallarin öngörülen veya tahmini normal kullanim süreleri boyunca güvenli olmalarini saglamak için uygun politikalar temin edilmelidir. Mallari pazara getirmekle yükümlü olanlar, bilhassa müteahhitler, ihraç ve ithal edenler, parakendeciler ve benzerleri (Bunlar bundan böyle dagitimcilar olarak anilacaktir) bu mallarin uygunsuz muamele veya depolama sonucunda güvenli olmayan bir hale gelmis olmamasina ve bu mallar kendi gözetimleri altinda iken uygunsuz muamele veya depolama sebebiyle güvenli olmayan bir hale gelmemelerini saglamalidirlar. Tüketiciler mallarin usulüne uygun kullanimi hususunda uyarilmali ve öngörülen veya tahmini kullanim süresince içerebilecekleri tehlikeler bildirilmelidir. Önemli güvenlik bilgileri mümkün olan her yerde tüketiciye uluslararasi anlasilabilen sembolller vasitasiyla aktarilmalidir.
Madde 11: Imalatçilarin veya dagitimcilarin ürünlerinin pazara çikartilmasindan sonra, daha önce farkedilmeyen tehlikelerin farkina varildiginda, ilgili yetkilileri ve gerekirse halki, vakit geçirmeden haberdar etmeleri uygun politikalarla temin edilmelidir. Hükümetler de, tüketicilerin bu gibi tehlikeler hakkinda uygun sekilde haberdar edilmelerini temin için yollar arastirmalidir.
Madde 12: Hükümetler gerektiginde bir ürünün ciddi bir sekilde hatali oldugu veya usulünce kullanildigi taktirde dahi külliyetli ve siddetli bir tehlike arzettigi tespit edilirse, imalatçilarin veya dagitimcilarin o mali geri almasini ve degistirmesini veya ta'dil etmesini veya yerine baska bir ürün vermesini ve bunlari makul bir zaman içinde yapmasi kabil degilse, tüketicinin yeterli sekilde tazminini saglayacak politikalari benimsekmelidirler.
B- TÜKETICILERIN EKONOMIK KARLARININ IYILEŞTIRILMESI VE KORUNMASI
Madde 14: hükümetler, mal ve hizmetlerin temini ile ilgili imalatçilar, dagitimcilar ve digerlerinin yürürlükteki kanunlara ve zorunlu standartlara uymalarini saglamak suretiyle tüketicilerin ekonomik çikarlarina aykiri olan icraatlari önleme gayretlerini artirmalidirlar.
Madde 15: Tüketici kuruluslari, gidalarin katki maddeleri ile safliklarinin bozulmasi, pazarlama sirasinda yanlis veya yiniltici beyanlarda bulunulmasi gibi hileli uygulamalari izlemeleri için tesvik edilmelidir.
Madde 16: Hükümetler, mallarin makul dayaniklilik, kullanislilik ve güvenirlilik ve kullanim maksatlarina uygunluk gereklerinin yerine getirildigini gözetmeleri mecburiyetini açiklayan politikalari gelistirmeli veya idame ettirmelidirler. Benzer politikalar hizmetlerin temini için de uygulanmalidir.
Madde 17: Hükümetler, tüketicilere en çok ürün ve hizmet seçeneginin en düsük fiyatlarla temini için adil ve etkin bir rekabeti tesvik etmelidirler.
Madde 18: Hükümetler, gereken hallerde imalatçilarin veya parakendecilerin güvenilir ve satis sonrasi hizmeti ve yedek parçalari yeterli bir sekilde temin etmelerini saglamalidirlar.
Madde 19: Tüketiciler, tek tarafli standart sözlesmeler ve sözlesmeler içinde temel haklarin bulunmamasi gibi sözlesme yolsuzluklarina ve saticilarin vicdana aykiri kredi sartlari uygulamalarina karsi korunmalidirlar.
Madde 20: Satis yükseltici pazarlama ve satis faaliyetleri tüketicilere adil muamele edilmesi prensibi ile yönlendirilmeli ve hukuki gereksinimlere uyulmalidir. Bu tüketicilerin bilinçli ve de verilen bilgilerin dogru olmasi gereklerini saglayacak tedbirleri içerir.
Madde 21: Hükümetler tüketici mallarinin her yönü hakkinda dogru bilgilerin serbest akisina tüm ilgililerin istiraklerini tesvik etmelidirler.
Madde 22: Hükümetler, kendi milli bünyeleri içinde ve tüketici kuruluslariyla isbirligi yaparak, tüketicilerin yeterli korunmasi için pazarlama ve diger is faaliyetlerinde kurallarin belirlenmesini ve uygulanmasini tesvik etmelidir.
Madde 23: Hükümetler muntazaman ölçüler ve ayarlarla ilgili kanunlari gözden geçirmeli ve bu kanunlarin infaz mekanizmasinin yeterliligini degerlendirmelidir.
C- TÜKITECI MALLARI VE HIZMETLERININ GÜVENLIK VE KALITESI IÇIN STANDARTLAR
Madde 26: Hükümetler temel tüketim mallari ile hizmetlerin güvenlik, kalite ve performanslarini testlere tabi tutarak sinayabilecek ve belgeleyecek tesislerin mevcudiyetini tesvik ve temin etmelidirler.
D- TÜKETICILERE TANZIM IMKANI SAĞLAMA TEDBIRLERI
Madde 28: Hükümetler tüketicilerin veya uygun oldugu takdirde ilgili kuruluslarin süratli, adil, ucuz ve ulasilabilir resmi veya gayriresmi usullerle tazmin edilebilmeleri imkanini saglayacak hukuki veya idari tedbirleri tesis ve idame ettirmelidir. Bu gibi usuller özellikle düsük gelirli tüketicilerin ihtiyaçlarini göz önüne almalidir.
Madde 29: Hükümetler geçeci uyusmazliklarinin, adil, süratli ve gayriresmi yoldan çözebilecek tesebbüsleri tesvik etmeli ve tüketicilere danismanlik hizmetleri ve gayriresmi sikayet usulleri hakkinda yardimci olack gönüllü mekanizmalari tesis etmelidir.
Madde 30: Mevcut tazmin sekilleri ve diger uyusmazlik çözme usulleri hakkindaki bilgiler tüketiciye sunulmalidir.

E- EĞITIM VE BILGI PROGRAMLARI
Madde 31: Hükümetler ilgili halkin kültürel geleneklerini de göz önüne alarak, genel tüketici egilim ve bilinçlendirme programlarinin gelistirilmesini saglamali veya tesvik etmelidir. Bu gibi programlarin amaci halkin kendi hak ve sorumluluklarinin idrakinda olarak mal ve hizmetleri bilinçli bir sekilde seçebilmesi ve bu sekilde ayirim yapabilen tüketici olmalirina imkan saglanmaktadir. Bu programlarin gelistirilmesinde gerek kirsal, gerekse kent kesimindeki düsük gelirle ve okuma yazma bilmeyen magdur tüketicilere özel önem verilmelidir.
Madde 32: Tüketici egitimi, müsait oldugunda ögrenim sisteminin temel müfredatinin tercihan mevcut konularin bölünmez bir parçasi haline getirilmelidir.
Madde 33: Tüketici egitim ve bilinçlendirme programlari asagida belirtilen önemli yönleri de kapsamalidir:
a) Saglik,. beslenme, gida kökenli hastaliklarin ve gidalara gereksiz katki maddelerinin konulmasinin önlenmesi,
b) Ürün tehlikeleri,
c) Ürünlerin etiketlenmesi,
d) Ilgili kanunlar, tazmin saglanmasi ve tüketiciyi korumak için teskilatlar ve kuruluslar,
e) Ölçüler ve ayarlar, fiyatlar, kalite, kredi sartlari ve temel ihtiyaçlarin mevcudiyeti hakkinda bilgiler,
f) Gerekirse kirlilik ve çevre.
Madde 34: Hükümetler tüketici kuruluslar ve basin dahil diger ilgili gruplari egitim ve bilinçlendirme programlarini özellikle kirsal kesim ve kentteki düsük gelirli tüketicilerin menfaatine önem vererek ele almalari için tesvik etmelidir.
Madde 35: Is kesimi müsait oldugunda, gerçege uygun ve geçerli tüketici egitim ve bilinçlendirme programlyari yapmali veya bunlara istirak etmelidir.
Madde 36: Kirsal kesim tüketicilerini ve okuma yazma bilmeyen tüketicileri dikkate alarak, hükümetler müsait oldugunda, toplu basin ve yayinda tüketici bilgi programlarinin gelistirilmesini saglamali veya tesvik etmelidir.
Madde 37: Hükümetler tüketici bilinçlendirme ve ögrenim programlarinin yürütülmesini saglayabilmek için egitimcilere, toplu iletisim uzmanlarina ve tüketici danismanlarina uygun egitim programlari düzenlemeli ve bunlari tesvik etmelidirler.

http://www.jetnetworking.com.tr/index.ph...e/JN125973
Her Üye Kaydına 20 TL. Kazan!!!
jetnetworking üyelik için linki tıklayıp bilgilerinizi girin
sistem hakkında


bir teşekkürü çok görmeyin!
10-20-2010 21:43
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  yeşilay haftası kutlama proğramı özel 0 4,315 02-12-2012 14:02
Son Mesaj: özel
  kızılay haftası özel 0 1,534 01-11-2012 16:39
Son Mesaj: özel
  yeşilay haftası kutlama programı evrakları daisy 1 4,845 02-28-2011 12:13
Son Mesaj: pünal
  istiklal marşının kabulü haftası kutlama program evrakları daisy 2 5,652 02-23-2011 17:01
Son Mesaj: daisy
  kütüphaneler haftası sunuş programı daisy 0 3,631 12-02-2010 20:27
Son Mesaj: daisy
  10 Kasım Atatürk'ü Anma program evrakları daisy 0 5,410 10-30-2010 20:02
Son Mesaj: daisy
  öğretmenler günü kutlama program evrakları alttireyedi 0 2,588 10-26-2010 22:33
Son Mesaj: alttireyedi
  Lösemili çocuklar haftası program evrakları alttireyedi 0 4,824 10-26-2010 22:32
Son Mesaj: alttireyedi
  kütüphane haftası programı ile ilgili bütün evraklar daisy 0 3,315 10-24-2010 23:31
Son Mesaj: daisy
Bug kızılay haftası program evrakları daisy 0 2,775 10-24-2010 23:30
Son Mesaj: daisy

Konu ile Alakalı Anahtar Kelimeler

TÜKETİCİYİ KORUMA HAFTASI (15-21 MART) program evrakları indir, TÜKETİCİYİ KORUMA HAFTASI (15-21 MART) program evrakları Videosu, TÜKETİCİYİ KORUMA HAFTASI (15-21 MART) program evrakları online izle, TÜKETİCİYİ KORUMA HAFTASI (15-21 MART) program evrakları Bedava indir, TÜKETİCİYİ KORUMA HAFTASI (15-21 MART) program evrakları Yükle, TÜKETİCİYİ KORUMA HAFTASI (15-21 MART) program evrakları Hakkında, TÜKETİCİYİ KORUMA HAFTASI (15-21 MART) program evrakları nedir, TÜKETİCİYİ KORUMA HAFTASI (15-21 MART) program evrakları Free indir, TÜKETİCİYİ KORUMA HAFTASI (15-21 MART) program evrakları oyunu, TÜKETİCİYİ KORUMA HAFTASI (15-21 MART) program evrakları download

  • Paylaş
  • Yazdırılabilir Sürüm
  • Bu Konuyu Arkadaşına Gönder
  • Konuya Abone Ol
Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir

Zaman: 04-21-2018, Saat: 0:13

Türkçe Çeviri: MyBB Türkiye
Üretici: MyBB, © 2002-2018 MyBB Group.


sınıf , kitap cevapları sınıf , kitap cevapları